S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Mae Elin Fflur a Dafydd Du yn edrych ymlaen at gyflwyno'r rownd derfynol yn fyw o Bontrhydfendigaid.

Dafydd Du

"Dwi'n edrych ymlaen at gyflwyno gydag Elin Fflur eto. Fe gawsom ni lawer o hwyl y llynedd," meddai Dafydd Du, fydd yn cyflwyno o gefn llwyfan, yn sgwrsio â'r cyfansoddwyr a'r perfformwyr cyn ac ar ôl clywed eu caneuon.

"Yno, mae'r cyffro i gyd yn digwydd ac mi fydda i'n trio helpu gyda'r nerfau! Eleni mae llawer o'r cyfansoddwyr yn perfformio'r caneuon eu hunain. Dwi ddim yn cofio gymaint â hyn yn gwneud yng nghystadlaethau'r gorffennol.

"Yn fy marn i, mae yna un gân yn y gystadleuaeth eleni sydd â'r cynhwysion i ennill Cân i Gymru. Mae'n bwysig iawn bod y gân yn dy daro di'n syth, does dim gwerth cael cân sy'n tyfu arnat ti dros amser.

"Alla i ddim dweud pa un yw fy ffefryn, achos mae'n bwysig bod yn ddiduedd, ond dwi'n credu gall hon ennill eleni… ond eto, dwi wedi bod yn anghywir sawl tro yn y gorffennol!"

Elin Fflur

"Dwi'n edrych ymlaen yn arw at gyflwyno eto eleni, a dwi'n mwynhau clywed y caneuon newydd sydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer y gystadleuaeth bob blwyddyn," meddai'r gantores.

Mae gan y gystadleuaeth le arbennig yn ei chalon am iddi ganu'r gân fuddugol 'Harbwr Diogel' yn y gystadleuaeth yn 2002.

"Mae hi'n anodd coelio bod deng mlynedd ers i mi ganu Harbwr Diogel ar lwyfan Cân i Gymru! Roedd yn brofiad anhygoel camu i'r llwyfan pan roeddwn i ond yn 17 mlwydd oed. Roedd o'n brofiad eitha' brawychus ond cyffrous hefyd.

"Dwi'n cofio'r gystadleuaeth yn eitha' clir, er dwi ddim yn cofio perfformio'r gân am fy mod i mor nerfus. Dwi'n cofio disgwyl am y canlyniad gefn llwyfan a meddwl y bydda' ni byth yn ennill. Do'n i'n methu coelio pan ddaeth y cyhoeddiad mai ni oedd yn fuddugol!

"Mae hi'n dal yn gân boblogaidd iawn. Medra i ganu drwy'r nos mewn gig a neb yn codi ar eu traed, nes bydd cord cynta Harbwr Diogel yn cael ei chwarae ac yna mae pawb ar eu traed!"

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?