S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Y Rheithgor Eleni

Y pedwar beirniad oedd yn gyfrifol am ddewis yr wyth cân derfynol. Yn y rownd derfynol bydd eu sgôr nhw ar gyfer pob cân yn cyfri am hanner y bleidlais. Bydd yr hanner arall yn dod o bleidlais ffôn y gwylwyr.

 • Alun 'Sbardun' Huws

  Alun 'Sbardun' Huws

  Cyfansoddwr a cherddor

  "Dwi'n meddwl bod Cân i Gymru yn bwysig i gyfansoddwyr o bob oed ac o bob cefndir achos mae o'n gyfle i annog pobl i gyfansoddi. Wedyn, os ydyn nhw'n ennill rhyw swm o arian, mae'r arian yna yn mynd yn ôl i mewn i'r sin gerddoriaeth."

 • Lisa Jên Brown

  Lisa Jên Brown

  Cantores gyda'r grŵp 9Bach

  "'Ti ddim angen stiwdio a dwyt ti ddim angen llwyth o offerynnau. Os oes gen ti gân yn dy ben yna unwaith y flwyddyn galli di yrru cân i mewn i Cân i Gymru ac o fewn ychydig fisoedd mae'n bosib y byddi di, neu rywun arall, yn canu'r gân honno ar y llwyfan. Dwi'n meddwl bod hynny'n grêt."

 • Ynyr Roberts

  Ynyr Roberts

  Aelod o'r band Brigyn ac enillydd Cân i Gymru 2011

  "Mae hi 'n gystadleuaeth sydd wedi gwneud fy mywyd i'n ddifyr iawn, ac wedi galluogi i mi barhau gyda fy ngyrfa fel cerddor. Does yna ddim fformiwla i ennill Cân i Gymru, dwi ddim yn credu. Mae cân wreiddiol sy'n dal sylw bob amser yn ennill y dydd."

 • Heather Jones

  Heather Jones

  Cantores boblogaidd a ddaeth hi i'r brig yn canu'r gân fuddugol 'Pan Ddaw'r Dydd' yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 1972"Mae llawer o'r caneuon eleni yn ifanc iawn, ac yn ffres. Allwn ni ddim aros yn y

  "Mae llawer o'r caneuon eleni yn ifanc iawn, ac yn ffres. Allwn ni ddim aros yn y 70au neu'r 80au. Mae'n rhaid i Cân i Gymru symud ymlaen bob blwyddyn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?