S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Meilir Gwynedd, o'r grŵp Sibrydion, sydd wedi bod yn gweithio gyda'r cyfansoddwyr i baratoi'r caneuon ar gyfer y gystadleuaeth.

"Dwi'n meddwl bod y panel wedi gwneud job dda o ddewis y rhestr fer ac mae'n anrhydedd cael bod yn rhan o raglen sydd mor boblogaidd.

"Dwi'n ffeindio'r holl broses yn ddiddorol achos mae yna gwpwl o enwau ar y rhestr fer sydd yn gigio ar y sîn roc Gymraeg yn gyson, ond hefyd rhai sydd yn cyfansoddi yn eu hamser eu hunain yn breifat. Mae'n gyfle grêt iddyn nhw gael gweld bod eu gwaith nhw llawn cystal â phobl eraill.

"Roedd safon y demos yn amrywio. Mae rhai yn amlwg wedi arfer cyfansoddi ac mae ganddyn nhw'r offer i allu cynhyrchu rhywbeth o safon eitha' da. Ond mae rhai o'r demos eraill yn ddim byd ond llais a phiano, mor syml â hynny.

"Y peth cynta' wnes i oedd treulio amser yn gwrando ar y caneuon drosodd a throsodd a meddwl am y cordiau a'u nodi nhw lawr. Wedyn y cam nesa oedd recordio demo bach fy hun o bob cân. Erbyn hyn roedden nhw'n dechrau magu bywyd eu hunain.

"Roeddwn i wedyn yn sgwrsio gyda'r cyfansoddwyr a gweld a oedd fy syniadau i yn cytuno gyda'u syniad nhw ar gyfer y gân. Mae rhai o'r caneuon wedi newid yn ddramatig ers y demos gwreiddiol.

"Roedd rhaid cofio hefyd bod angen i bob cân fod yn wahanol, neu byddai'r gystadleuaeth yn un ddiflas iawn!"

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?