S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gai Toms a Philip Jones

Mae Gai a Philip yn gerddorion adnabyddus. Daw Gai o bentref Tanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, a Philip o Lanfrothen ger Penrhyndeudraeth.

Cafodd Gai lwyddiant ysgubol gyda'r band Ska Rock poblogaidd Anweledig rhwng 1992 a 2008, ac mi ryddhaodd tri albwm poblogaidd dan yr enw Mim Twm Llai o 1997 i 2007. Bellach mae'n perfformio o dan enw ei hun. Ei gynnyrch diweddaraf yw'r albwm eco-gysyniadol Rhwng y Llygru a'r Glasu yn 2008, gydag albwm i'w ryddhau rhyw dro eleni.

Mae Philip yn cael ei adnabod yn bennaf fel aelod o'r grŵp Gwibdaith Hen Frân. Mae hefyd wedi chwarae i Y Mistecs, Estella, Vates a Jac. Mae'r ddau wedi gweithio'n agos â'i gilydd yn y gorffennol, yn bennaf ar gyfer Mim Twm Llai.

Mae'r ddau yn gerddorion amryddawn ac yn gallu chwarae nifer o offerynnau. Maen nhw wedi perfformio hyd a lled Cymru ynghyd â Llydaw, Gwlad y Basg, Iwerddon, Lloegr ac ambell i ŵyl yn yr Unol Daleithiau.

Braf yw Cael Byw

Tra bod Gai a Philip yn eistedd yng ngardd gwrw Y Ring, Llanfrothen ar ddiwrnod braf o haf, fe ddechreuodd Gai chwarae alaw syml gyda'r iwcalili, a dyma ffrwyth y gân Braf Yw Cael Byw. Ar y diwrnod hwnnw roedd y ddau wedi sylweddoli ar brydferthwch ddeiliant y coed Castanwydden ger llaw, yn llygad yr haul braf. Roedd yna deimlad arbennig y diwrnod hwnnw a'r awen yn llifo! Mae'n agored i'r gwrandäwr ddadansoddi'r gân yn ffordd ei hun, boed yn yr elfen gariadus, ysbrydol neu wyddonol. Ar hyd y byd, er gwaethaf y gwahanol gredoau, yr haul yw un peth sy'n gyffredin i bawb. Yr haul sy'n rhoi bodolaeth a goleuni i holl bethau'r byd ac yn sicr fe roddodd fywyd i'r gân hon!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?