S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhydian Pughe

Gŵr ifanc o Fro Ddyfi yw Rhydian Pughe, 27, ac mae'n byw ar fferm deuluol Rhyd yr Aderyn, Cemaes, ger Machynlleth. Mae'n gweithio'n rhan amser i Undeb Amaethwyr Cymru yn Aberystwyth, ac yn mwynhau'r awyr iach wrth weithio gartref ar y fferm bob cyfle bosib.

Mae Rhydian wedi bod yn cyfansoddi ers ei fod yn ifanc iawn ac erbyn hyn mae wedi dechrau ymddiddori mewn recordio yn ei stiwdio.

Er mai drymiau yw ei brif offeryn, mae Rhydian hefyd yn gitarydd, ac yn cyfansoddi'r caneuon ar gyfer y band Hufen Ia Poeth, sydd yn brysur yn gigio ar hyd a lled Cymru gan berfformio caneuon o'u halbwm diweddaraf Esblygiad. Bu'r band yn y stiwdio cyn y Nadolig yn recordio tair cân newydd fydd yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol agos. Yn ogystal a chyfansoddi i'r band, mae Rhydian hefyd yn hoffi canolbwyntio ar ei ganeuon ei hun. Ei uchelgais yw cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ffilmiau a theledu.

Cynnal y Fflam

Yr hyn y mae Rhydian yn ceisio ei gyfleu yng ngeiriau'r gân 'Cynnal y Fflam' yw'r syniad o greu coelcerth fawr. Er mwyn cynnau coelcerth lwyddiannus mae angen amynedd, ymdrech, a gwaith paratoi trylwyr cyn tanio'r goelcerth gan osod seiliau cadarn. Mae angen ymdrech ychwanegol a gofal er mwyn cynnal y fflam, ac mae hyn yn wir am amrywiol agweddau mewn bywyd, er enghraifft, cynnal perthynas, dechrau neu gynnal gyrfa, neu gynnal iaith a diwylliant.

Teimla na fedrir gwneud unrhyw beth yn llwyddiannus ac effeithiol mewn bywyd heb wneud yr ymdrech fawr yna ar y dechrau. Wrth wneud yr ymdrech, bydd yn talu ar ei ganfed yn y pen draw. Cyfeirir hefyd yn y gân ei bod yn haws ail-gydio yn rhywbeth sydd eisioes wedi ei ddechrau, fel yr adlewyrchir yn yr hen ddihareb 'hawdd cynnau tân ar hen aelwyd' a glywir yn y gân.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?