S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Albwm gynta' a llwyth o gigs sydd nesa' ar y rhestr i Jessop a'r Sgweiri

Rhys Gwynfor ac Osian Williams yw enillwyr Cân i Gymru 2013.

Y nhw wnaeth berfformio'r gân yn fyw ar y noson ynghyd â gweddill y band Jessop a'r Sgweiri sy'n dod o ardal Corwen a'r Bala.

Wedi penwythnos o ddathlu'r fuddugoliaeth, sut mae Rhys yn teimlo erbyn hyn a be' maen nhw am wneud gyda'r wobr o £3,500?

Oedd hi'n sioc clywed eich enw chi wrth i Elin Fflur gyhoeddi'r enillydd?

"Gafon ni andros o fraw pan ddywedon nhw'n henw ni. Roeddan ni'n andros o hapus efo'r perfformiad ar y noson, felly roeddan ni'n gwybod ei fod o wedi mynd yn dda. Ond doedd gennyn ni ddim syniad bysa yna gymaint o ymateb gan y gwylwyr yn pleidleisio."

Fuodd yna ddathlu dros y penwythnos mae'n siŵr?

"Do, buodd yna ddathlu ond roedd rhaid i ni deithio nôl i'r gogledd o Gaerdydd ddydd Sadwrn achos roedd rhai o hogia'r band yn perfformio yng ngwobrau Selar yn Neuadd Hendre, ger Bangor nos Sadwrn. Maen nhw'n aelodau o'r band Candelas hefyd."

Dyma'r tro cyntaf i chi drio'r gystadleuaeth?

"Dyma'r tro cynta' i fi ac Osian drio efo'n gilydd. Roedd Osian wedi trio ar ei ben ei hun flwyddyn ddiwetha'. Ond dyma'r tro cynta' i ni 'sgwennu cân i Cân i Gymru ar gyfer Jessop a'r Sgweiri."

Pam penderfynu cystadlu eleni?

"Roeddan ni wedi 'sgwennu Mynd i Gorwen Hefo Alys i'r band ac yn fuan wedyn mi glywon ni am y newidiadau i'r gystadleuaeth eleni a phenderfynu mynd amdani. Yn bendant roedd y cyfle i fynd i stiwdio yn denu ni a heb y newidiadau buaswn ni ddim wedi trafferthu trio."

Ai dyma'r tro cynta' i Jessop a'r Sgweiri fynd i recordio mewn stiwdio?

"Roeddan ni wedi recordio ambell beth ein hunain. Mae Ifan (un o aelodau'r band) newydd raddio o Brifysgol Morgannwg yn astudio Technoleg Sain felly mae ganddo fo'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen, ac mae gan Osian offer hefyd. Maen nhw wedi recordio albwm newydd Candelas eu hunain."

I ble aethoch chi i recordio'r gân?

"Aethon ni i stiwdio Tŷ Siamas yn Nolgellau ar gyfer y recordio, a gwneud y gwaith ein hunain yn fanno."

Ers pryd mae Jessop a'r Sgweiri wedi bod yn chwarae efo'i gilydd?

"Roeddan ni i gyd yn ddisgyblion yn Ysgol y Berwyn ac wedi chwarae fel band mewn ambell beth adeg hynny. Ond doedden ni erioed wedi chwarae efo'n gilydd mewn band go iawn, tan yr haf diwetha' pan ddechreuon ni Jessop a'r Sgweiri a mynd ati i gigio. 'Da ni'n chwarae cymysgedd o stwff ein hunain a covers ond yn bendant rŵan byddwn ni isho gwneud mwy o bethau ein hunain."

Be' wnewch chi efo'r £3,500?

"Roeddan ni'n trafod hyn neithiwr adeud y gwir. 'Da ni isho recordio albwm cynta' Jessop a'r Sgweiri. Bydd yr arian yn lot o help i ni. Mae popeth gennym ni yn barod o ran offer, a dwi'n meddwl bydd yr arddull amrwd o wneud o ein hunain yn siwtio'r band."

'Da chi'n swnio ac yn edrych fel band blues a roc a rôl. Pa artistiaid sy'n dylanwadu arnoch chi?

"Roeddwn i ac Osian yn gwrando lot ar Neil Young, Bob Dylan, Elvis, Steave Eaves - y math yna o bethau roc a rôl a blues. Roeddan ni'n clywed y gerddoriaeth yma ac yn meddwl bydd rhaid i ni wneud rhywbeth tebyg i hyn.

"Wrth 'sgwennu Mynd i Gorwen Hefo Alys a'i recordio hi ar gyfer Cân i Gymru, 'da ni wedi setlo mewn i'r syniad mai dyna ydan ni isho ei wneud. Bod yn fand roc a rôl gwreiddiol efo cyffyrddiadau bach o'r modern hefyd, gobeithio.

Oes gennych chi gigs wedi eu trefnu yn fuan?

"'Da ni'n chwarae mewn priodas ddydd Sadwrn, felly mae wythnos o ymarfer o'n blaenau ni. Ond wedi hynny, does dim byd wedi ei drefnu. Gobeithio bydd yna fwy o gigs yn dod i ni rŵan - 'da ni ar gael os oes rhywun isho i ni chwarae!"

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?