S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cystadleuwyr

 • Alun Evans

  Alun Evans

  Cân bop sy'n mynd a'r gwrandawyr ar daith i'r anialwch yw Breuddwydion Ceffylau Gwyn, a petai Alun yn ennill y gystadleuaeth un o'r pethau cyntaf y byddai'n wneud yw prynu piano.

 • Catrin Herbert

  Catrin Herbert

  Mae Catrin yn gobeithio y bydd ei chân bop, Ein Tir Na Nóg Ein Hunain, yn rhoi teimlad hafaidd braf i'r gynulleidfa a rhoi gwen ar eu hwynebau!

 • Elin Parisa Fouladi a Ben Dabson

  Elin Parisa Fouladi a Ben Dabson

  Mae cerddoriaeth yn amlwg yn chwarae rhan flaenllaw iawn ym mywydau Elin a Ben sydd i'll dau yn byw yng Nghaerdydd.

 • Rhydian Gwyn Lewis

  Rhydian Gwyn Lewis

  Mae Rhydian yn aelod o'r grŵp Hud, yn mwynhau cerddoriaeth The Black Keys, a'r peth cyntaf y byddai'n brynu gyda'r wobr fyddai'r gitâr Fender Jaguar lyfli 'na sydd wastad yn syllu arno yn siop gerddoriaeth Cranes yng Nghaerdydd.

 • Geth Vaughan a Pete Jarvis

  Geth Vaughan a Pete Jarvis

  Daw Geth o Lanrwst yn wreiddiol a Pete o Brestatyn, ond mae'r ddau bellach yn byw ym Manceinion ac yn gyfarwyddwyr yn eu cwmni animeiddio Young.

 • Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams,dau aelod o Jessop a'r Sgweiri

  Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams,dau aelod o Jessop a'r Sgweiri

  Rhys Gwynfor ac Osian Huw Williams,dau aelod o Jessop a'r Sgweiri Mae Rhys ac Osian yn fyfyrwyr; Rhys yn astudio gradd M.A. mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor ac Osian yn ei ail flwyddyn, hefyd ym Mhrifysgol Bangor yn astudio gradd mewn Cerddoriaeth.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?