S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhydian Gwyn Lewis

Bywyd Sydyn

Mae Rhydian yn aelod o'r grŵp Hud, yn mwynhau cerddoriaeth The Black Keys, a'r peth cyntaf y byddai'n brynu gyda'r wobr fyddai'r gitâr Fender Jaguar lyfli 'na sydd wastad yn syllu arno yn siop gerddoriaeth Cranes yng Nghaerdydd.

Mae'r gân mae Rhydian wedi ei chyfansoddi, Bywyd Sydyn yn gân sy'n eithaf roc/indie ac yn ein hatgoffa bod bywyd yn rhy fyr i'w wastraffu. Wrth holi Rhydian pam ei fod wedi penderfynu cystadlu yn Cân i Gymru eleni, dywed bod fformiwla newydd y gystadleuaeth wedi apelio ato:

"Gan fod yna newidiadau wedi bod yn y gystadleuaeth eleni, a chyfle i gynhyrchu'r gân mewn stiwdio, mi benderfynais i gystadlu. Mae o'n rhoi'r cyfle i fi drio cyfansoddi rhywbeth ar fy mhen fy hun, a gweld sut mae pobol yn mynd i ymateb i hynny hefyd. Mi fysa' cael y pres yn handi i fyfyriwr yn ei bedwaredd flwyddyn hefyd!"

Mae Rhydian, sy'n astudio ar gyfer M.A. mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, wedi penderfynu recordio Bywyd Sydyn efo Rich Roberts yn Stiwdio Ferlas ym Mhenrhyndeudraeth. Rhydian fydd yn chwarae'r offerynnau ar y cynhyrchiad ac fe fydd yn cyd-weithio gydag Ifan Davies o'r grŵp, Sŵnami ar gyfer y lleisiau.

Pob lwc Rhydian!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?