S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Yr Enillwyr

Barry a Mirain Evans – tad a merch o Chwilog, ger Pwllheli – yw enillwyr Cân i Gymru 2014 gyda'r gân Galw Amdanat Ti.

Roedd Barry, cyn aelod o grŵp Y Moniars, wedi dechrau'r gân dros ugain mlynedd yn ôl ac fe aeth y ddau ati i'w gorffen gyda'i gilydd.

Mirain, disgybl yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, wnaeth berfformio'r gân yn y gystadleuaeth.

Barry

Wyt ti wedi dod lawr o'r cwmwl eto?

Mae o'n dechrau sincio mewn erbyn hyn. Mae pobol wedi bod yn fy llongyfarch i dros y penwythnos ac mae o'n dechrau teimlo'n real rŵan. Mi fuodd hi'n benwythnos ffantastig o ddathlu. Sut roedd dy nerfau di ar y noson?

Roeddwn i'n nerfus dros Mirain. Mae hi wedi canu mewn Eisteddfodau ar hyd a lled Cymru, ond roedd canu yn fyw ar deledu yn rhywbeth hollol newydd iddi hi fel cantores - ac i fi fel tad!

Yn yr ymarferion buodd yna ambell mistêc, dim ond rhyw betha' bach. Ro'n i'n gobeithio bysa hynna ddim yn chwarae ar ei meddwl hi cyn y perfformiad byw, a wnaeth o ddim. Roedd ganddi hi lawer o ffrindiau wedi dod i'w chefnogi hi ac roedd Elin Fflur a Gethin Evans, y cyflwynwyr, yn gwneud iddi deimlo'n gartrefol chwarae teg. A phan ddaeth yr amser i berfformio, roedd hi'n ffantastig!

Roeddet ti wedi dechrau'r gân ugain mlynedd yn ôl. Wyt ti'n difaru peidio â'i gorffen hi'n gynt?

Na. Mae petha' wedi gweithio allan yn grêt, ac mae'n lwc bod Mirain wedi digwydd dod ar draws y gân wrth chwilio yn y cwpwrdd.

Fuaswn i ddim wedi cael cyfle i ennill Cân i Gymru taswn i wedi ei gorffen hi bryd hynny. Ond, i fod yn onest, dydy'r pres ddim yn fy mhoeni i lawer.

Oes gennyt ti ragor o ganeuon ar eu hanner?

Mae gen i un gân arall ar ei hanner. Dwi ddim yn gwybod os bydd hi'n siwtio Mirain i fod yn onest, ond mi fyswn i wrth fy modd yn gweithio ar gân efo hi eto.

Mirain

Sut ymateb wyt ti wedi ei gael i'r fuddugoliaeth?

Ges i lwyth o bobl yn fy llongyfarch i yn yr ysgol ddydd Llun. Oni methu pasio 'run athro neu athrawes heb iddyn nhw stopio i'n llongyfarch i!

Rwyt ti ar dy flwyddyn ola' yn yr ysgol uwchradd. Fuaset ti'n licio mynd i fyd perfformio?

Dwi wrth fy modd yn canu a ro'n i'n teimlo'n gyfforddus yn perfformio cân sy'n siwtio fi - fel y gân yma. Tymor nesa' dwi'n mynd i barhau i astudio drama a cherdd, a buaswn i wrth fy modd yn cael bod ar lwyfan.

Oeddet ti erioed wedi cyfansoddi o'r blaen?

Dwi wedi bod yn gwneud ychydig, ond dim byd siriys, a dim byd i'r safon yma. Roedd o'n dasg anodd.

Sut oedd dy nerfau di ar y noson?

Roedd dad yn lot fwy nerfus na fi. Ro'n i'n fwy chilled! Dwi isio sgwennu cân arall a buaswn i'n licio trio cystadlu yn y gystadleuaeth eto flwyddyn nesa'.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?