S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gruff Sion Rees

Aderyn y Nos

Mae Gruff yn gerddor ac yn gyfansoddwr sydd hefyd yn gweithio fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd teledu. Mae'n hanu'n wreiddiol o Ddyffryn Aman ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Beth wnaeth ysbrydoli dy gân?

Mae hi'n gân eithaf unigryw - yn dechrau'n gymharol werinol a thyner ond yn datblygu mewn i anthem roc!

Mae'n gân sy'n sôn am yr eos, sy'n cynrychioli holl gerddorion a chyfansoddwyr Cymru sydd yn ymdrechu i greu gweithiau creadigol yn y Gymraeg er gwaetha'r anawsterau sy'n eu hwynebu.

Mae'r ail bennill yn sôn am 'leidr' sydd am 'ddwyn y nodau pur a diffodd fflam y gân' - mae hyn yn cyfeirio at bawb sydd yn gweithio yn erbyn cerddoriaeth Gymreig.

Pam wnes di benderfynu cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Fe ddaeth y syniad am y gân rhai misoedd yn ôl wrth boeni am yr anghydfod yn y sin gerddoriaeth Gymraeg. Ges i gyfle dros y Nadolig i 'neud ychydig o gyfansoddi a daeth y gân yn sydyn yn hwyr un nos.

Roedd y syniad o gael y cyfle i recordio'r gân mewn stiwdio broffesiynol o'n newis i yn apelio.

Ym mha stiwdio, a gyda phwy fues di'n cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

'Nes i recordio'r gân gyda Tim Hamill yn stiwdio Sonic-One, Llangennech.

Bues i hefyd yn ffodus i gal Andrew 'Wal' Coughlan i chwarae'r bas ar y trac. Mark Galozzi Hibbert sydd ar y drymiau a'r gantores dalentog Miriam Isaac yn canu yn y cefndir.

Petai ti'n cael perfformio gydag unrhyw artist/artistiaid, pwy fasen nhw a pham?

Buaswn i wrth fy modd yn cael perfformio gyda James Taylor, Neil Young a Joni Mitchell - mae cerddoriaeth y cyfnod yma wastad wedi fy nylanwadu i ac wedi fy ysbrydoli.

Yn fwy diweddar bydden i'n dwlu canu gyda Ben Folds. Mae'n bianydd cyffrous a chyfansoddwr dawnus dros ben gyda llais unigryw ei hun.

Beth yw dy hoff gân, a pham?

Cwestiwn amhosib i'w ateb! Mae'n newid yn ddyddiol.

Mae 'You can close your eyes', James Taylor; 'Old Man', Neil Young; a 'Case of you', Joni Mitchell yn rhai amlwg. Ond ar hyn o bryd 'Picture Window' gan Ben Folds sy'n cael ei chwarae dro ar ôl tro yn y car.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?