S4C
Dewisiadau

Cynnwys

GWILYM BOWEN RHYS AND SIÂN HARRIS

Ben Rhys

Dyma'r ail dro i Gwilym, prif ganwr Y Bandana, a'i fam, Siân, gyrraedd rhestr fer Cân i Gymru ar ôl iddyn nhw gystadlu yn 2012.

Beth wnaeth ysbrydoli eich cân?

Gwilym: Mae'r gan yn sôn am fy hen, hen, hen dad-cu a fu farw mewn ffrwydrad pwll glo yn y Rhondda yn 1856. Ei enw oedd Ben Rhys a dyna yw enw'r gân.

Mae wedi cael ei 'sgwennu o safbwynt Ben ei hun ac mae'n cyfeirio at y ffaith bod perchnogion y pwll heb dderbyn cosb am eu ffaeleddau diogelwch. Mae'r gân gyda naws eitha' gwerinol iddi ac mi wnes i gyd-sgwennu'r geiriau gyda fy mam: Siân Harris.

Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Gwilym: Er fy mod wedi cystadlu dwy flynedd yn ôl roedd y newid fformat wedi fy nenu yn ôl i gystadlu eto gan ei fod yn cynnig mwy o ryddid i'r cyfansoddwyr/perfformwyr.

Ym mha stiwdio, a gyda phwy fues di'n gweithio er mwyn cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

Gwilym: Y cynhyrchydd oedd Robin Jones sef cyd-aelod yn y grŵp Y Bandana. Wedi ei recordio yn LIPA, Coleg Robin yn Lerpwl.

Petai ti'n cael perfformio efo unrhyw artist/artistiaid (yn fyw neu farw), pwy fysan nhw a pham?

Gwilym: Cwpwl o fisoedd yn ôl buaswn wedi dweud Arfon Gwilym ond ers hynny rydw i WEDI cael y fraint o berfformio efo fo mewn cwpwl o nosweithiau Plygain fel rhan o driawd!

Beth ydi dy hoff gân, a pham?

Gwilym: Mae fy hoff gan yn newid mor aml â'r gwynt ond yn sicr un o'r caneuon sydd wedi creu argraff arna i dros y blynyddoedd diwethaf yw 'Can y Capten Llonga' gan Cowbois Rhos Botwnnog.

Mae'r Cowbois efo'r ddawn yna o gyfansoddi caneuon sydd yn 'timeless' h.y. mae'n swnio fel petai wedi gallu cael ei sgwennu ddwy ganrif yn ôl ond ar yr un pryd yn swnio'n ffres a chyfoes. Ac, yn yr un ffordd, maent yn gallu canu hen ganeuon gwerin fel petaent wedi eu sgwennu ddoe. Y newydd yn hen a'r hen yn newydd: Gwir gelfyddyd y canwr gwerin.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?