S4C
Dewisiadau

Cynnwys

IFAN DAVIES A GETHIN GRIFFITHS

Dydd yn Dod

Mae'r ddau yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor a dyma'r tro cyntaf iddyn nhw gyfansoddi gyda'i gilydd er eu bod nhw'n perfformio yn gyson mewn nosweithiau meic agored.

Beth wnaeth eich ysbrydoli eich cân?

Ifan: Cân upbeat, epig ei naws, sydd yn adlewyrchu fy nghyfansoddiadau blaenorol ac yn rhannu'r un sŵn â nhw.

Gethin: Mae'r geiriau wedi cael eu hysbrydoli gan y syniad y daw dyddiau gwell ar ôl cyfnod o deimlo'n isel - pwnc sydd wedi ei drafod droeon yn y gorffennol, ond mewn ffordd gwbl newydd gyda naws gyfoes iawn iddi. Mae'n dilyn meddyliau person sydd ar daith i deimlo'n well.

Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Ifan a Gethin: Rydym ni'n dau yn hoffi'r fformat newydd ac fe wnaeth hynny ein denu ni. Roedd yn gyfle gwych i ni gychwyn cyfansoddi gyda'n gilydd ac mae cyrraedd y rownd derfynol yn blatfform da i ni'n dau ddatblygu o flaen nifer fawr o bobl.

Ym mha stiwdio, a gyda phwy fuoch chi'n gweithio er mwyn cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

Ifan a Gethin: Aethom i Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth, i weithio gyda Rich Roberts. Dewis naturiol i'r ddau ohonom gan ein bod yn hoff o beth y mae wedi ei wneud yn y gorffennol. Mae sŵn glân arferol ei waith yn cynnig ei hun yn wych i'r gân.

Petaech chi'n cael perfformio efo unrhyw artists, pwy fydden nhw a pham?

Ifan: Phoenix - ar ôl eu gweld wythnos diwethaf yn fyw!!

Gethin: Simon a Garfunkel - Buaswn i wrth fy modd yn cael canu'r trydydd harmoni!!

Beth yw eich hoff gân, a pham?

Ifan: Dwi'm yn gallu dewis - cwestiwn rhy anodd!! Ond ella, ar y funud, y gân 'Luna' gan Bombay Bicycle Club, oherwydd yr alawon indie bachog a dwi'n hoffi sut mae gwead llais Rae Morris a Jack Steadman yn plethu â'i gilydd.

Gethin: Ble faswn i'n cychwyn? Er, does 'na ddim un gân sydd cweit yn cyrraedd uchelfannau 'Bridge Over Troubled Water'! Mae'r holl beth yn berffaith - y geiriau, y strwythur.. 'swni'n gallu mynd 'mlaen am byth!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?