S4C
Dewisiadau

Cynnwys

BARRY A MIRAIN EVANS

Galw Amdanat

Roedd Barry yn aelod o grŵp gwerin Y Moniars a dyma'r tro cyntaf iddo gyfansoddi gyda'i ferch Mirain.

Beth wnaeth ysbrydoli eich cân?

Barry: Nes i ddechrau cyfansoddi'r gân Galw Amdanat Ti dros ugain mlynedd yn ôl, pan roeddwn i newydd gychwyn canu hefo'r Moniars.

Ar y pryd roedd bod yn ifanc, yn aelod o fand prysur a bod mewn perthynas yn clasho!

Roeddwn i'n arfer mynd am dro yn aml iawn, hefo papur a phensil, i lawr at yr harbwr ym Mhorthmadog; ond yr un fath â sawl un o fy nghaneuon, ddes i ddim i ben â'i gorffen hi.

Pam cynnig y gân ar gyfer Cân i Gymru?

Barry: Rhyw bedair mis yn ôl, roedd Mirain y ferch hynaf yn busnesu trwy hen luniau, llythyrau a clips papurau newydd, a daeth hi o hyd i'r gân anorffenedig.

Felly dyma fi'n awgrymu i ni orffen y gân hefo'n gilydd - a chywiro'r treigladau - A'i gyrru hi mewn at y gystadleuaeth am hwyl!

Ym mha stiwdio, a gyda phwy fuoch chi'n cynhyrchu'r gân ar gyfer y gystadleuaeth?

Barry: Dwi'n ddigon ffodus fy mod i dal mewn cysylltiad gyda'r Moniars.

Mae Dewi Williams sydd yn chwarae bas a drymiau, yn rhedeg stiwdio broffesiynol, ym Montnewydd ger Caernarfon - Stiwdio Sŵn.

Ges i help gan y Moniars i recordio'r gân, ac roedd yn braf cael gweithio mewn stiwdio unwaith eto.

Pe bait ti'n cael perfformio gydag unrhyw artist/artistiaid (yn fyw neu'n farw), pwy fasen nhw a pham?

Barry: Mi fyswn i wedi hoffi canu hefo Ritchie Valens yn y flwyddyn 1958, a chanu 'La Bamba' am fod y gân yna wedi rhoi cyfle i mi fod yn aelod o'r Moniars.

Dwi hefyd yn hoffi Andrea Bocelli; dyma chi ddyn hefo llais arbennig.

Beth yw dy hoff gân, a pham?

Barry: 'My Immortal' gan Evanescence, yw fy hoff gân. Mae geiriau hyfryd iddi. Mi fuasai gweld Mirain yn perfformio'r gân yma ar lwyfan yn gwireddu fy mreuddwyd i!

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?