S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Archif ennillwyr Can i Gymru ers 1982

 • play Nid Llwynog oedd yr Haul

  Nid Llwynog oedd yr Haul

  Enillydd Can i Gymru 1982

  Cyfansoddwyr: Myrddin ap Dafydd a Geraint Lovgreen

 • play Popeth ond y Gwir

  Popeth ond y Gwir

  Enillydd Can i Gymru 1983

  Cyfansoddwr: Robin Gwyn a Sian Wheway

 • play Y Cwm

  Y Cwm

  Enillydd Can i Gymru 1984

  Cyfansoddwr: Huw Chiswell

 • play Ceiliog y Gwynt

  Ceiliog y Gwynt

  Enillydd Can i Gymru1985

  Cyfansoddwr: Euros Rhys Evans

 • play Be Ddylwn i Ddweud

  Be Ddylwn i Ddweud

  Enillydd Can i Gymru 1986

  Cyfansoddwr: Eirlys Parry

 • play Gloria Tyrd Adref

  Gloria Tyrd Adref

  Enillydd Can i Gymru 1987

  Cyfansoddwr: Euros Elis Jones

 • play Can Wini

  Can Wini

  Enillydd Can i Gymru 1988

  Cyfansoddwr: Eurig Wyn a Manon Llwyd

 • play Twll Triongl

  Twll Triongl

  Enillydd Can i Gymru 1989

  Cyfansoddwr: Paul Morrison a Hefin Huws

 • play Gwlad y Rasta Gwyn

  Gwlad y Rasta Gwyn

  Enillydd Can i Gymru 1990

  Cyfansoddwr: Bryn Fon

 • play Yr un Hen Le

  Yr un Hen Le

  Enillydd Can i Gymru 1991

  Cyfansoddwr: Richard Marks

 • play Dal i gredu

  Dal i gredu

  Enillydd Can i Gymru 1992

  Cyfansoddwyr: Gwennant Pyrs, Meleri Roberts a Alwen Derbyshire

 • play Y Cam Nesaf

  Y Cam Nesaf

  Enillydd Can i Gymru 1993

  Cyfansoddwyr: Llion Rhys Howel and Anthony James Burdett

 • play Rhyw Ddydd

  Rhyw Ddydd

  Enillydd Can i Gymru 1994

  Cyfansoddwyr: Paul Gregory, Lorraine King, Tim Hamill and Dave Parsons

 • play Can i'r Ynys Werdd

  Can i'r Ynys Werdd

  Enillydd Can i Gymru 1995

  Cyfansoddwr: Richard Jones ac Arwel John

 • play Cerrig yr Afon

  Cerrig yr Afon

  Enillydd Can i Gymru 1996

  Cyfansoddwr: Iwan Roberts a John Doyle

 • play Un Funud Fach

  Un Funud Fach

  Enillydd Can i Gymru 1997

  Cyfansoddwr: Barry Jones

 • play Rho Dy Law

  Rho Dy Law

  Enillydd Can i Gymru 1998

  Cyfansoddwyr: Rhodri Tomos

 • play Torri'n Rhydd

  Torri'n Rhydd

  Enillydd Can i Gymru 1999

  Cyfansoddwr: Steffan Rhys Williams

 • play Cae o Ŷd

  Cae o Ŷd

  Enillydd Can i Gymru 2000

  Cyfansoddwr: Arfon Wyn

 • play Dagrau Ddoe

  Dagrau Ddoe

  Enillydd Can i Gymru 2001

  Cyfansoddwr: Emlyn Dole

 • play Harbwr Diogel

  Harbwr Diogel

  Enillydd Can i Gymru 2002

  Cyfansoddwr: Arfon Wyn a Richard Synnott

 • play Oes Lle i Mi

  Oes Lle i Mi

  Enillydd Can i Gymru 2003

  Cyfansoddwr: Emma Walford and Mererid Hopwood

 • play Dagrau Tawel

  Dagrau Tawel

  Enillydd Can i Gymru 2004

  Cyfansoddwr: Tudur Dylan a Meinir Richards

 • play Mi Glywais i

  Mi Glywais i

  Enillydd Can i Gymru 2005

  Cyfansoddwyr: Guto Vaughan a Dafydd Jones

 • play Lili'r Nos

  Lili'r Nos

  Enillydd Can i Gymru 2006

  Cyfansoddwr: Ryland Teifi

 • play Blwyddyn Mas

  Blwyddyn Mas

  Enillydd Can i Gymru 2007

  Cyfansoddwr: Einir Dafydd a Ceri Wyn Jones

 • play Atgofion

  Atgofion

  Enillydd Can i Gymru 2008

  Cyfansoddwr: Aled Myrddin

 • play Gofidiau

  Gofidiau

  Ennillydd Can i Gymru 2009

  Cyfansoddwyr: Elfed Morgan Morris and Lowri Watcyn Roberts

 • play Bws i'r Lleuad

  Bws i'r Lleuad

  Enillydd Can i Gymru 2010

  Cyfansoddwr: Alun Evans

 • play Rhywun yn Rhywle

  Rhywun yn Rhywle

  Enillydd Can i Gymru 2011

  Cyfansoddwyr: Steve Balsamo ac Ynyr Gruffydd

 • play Braf yw Cael Byw

  Braf yw Cael Byw

  Ennillydd Can i Gymru 2012

  Cyfansoddwr: Gai Toms a Philip Jones

 • play Mynd i Gorwen Hefo Alys

  Mynd i Gorwen Hefo Alys

  Enillydd Can i Gymru 2013

  Cyfansoddwr: Osian Huw Williams a Rhys Gwynfor

 • play Galw Amdanat ti

  Galw Amdanat ti

  Enillydd Can i Gymru 2014

  Cyfansoddwr: Barry a Mirain Evans

 • play Y Lleuad a'r Sêr

  Y Lleuad a'r Sêr

  Enillydd Can i Gymru 2015

  Cyfansoddwr: Richard James Roberts ac Arfon Wyn

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?