S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Perthyn

Cyfres newydd ydy Perthyn sy'n edrych ar berthynas (relationship) dau berson - mam a merch, tad a mab, brawd a chwaer neu ŵr a gwraig. Yn y gyfres byddan nhw'n sgwrsio am eu teulu a'u cefndir (background), eu diddordebau, eu gwaith a'r dylanwadau (influences) arnyn nhw.

Cyflwynydd y gyfres ydy Trystan Ellis-Morris sy'n dod o bentref Llanddeiniolen ger Llanberis yn wreiddiol. Mae Trystan wedi bod yn un o gyflwynwyr Cyw ar S4C ac mae o hefyd wedi cyflwyno rhaglenni o Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Llangollen a'r Ŵyl Gerdd Dant. Eleni roedd Trystan yn cyflwyno Cân i Gymru ar S4C gydag Elin Fflur.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?