S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Megan ac Angharad Phillips

Yn y rhaglen hon bydd Trystan yn mynd i Ddinbych i ymweld â'r ddwy chwaer sy hefyd yn efeilliaid (twins), Megan ac Angharad Phillips. Mae'r ddwy yn 21 oed ond mae Megan un funud yn hŷn nag Angharad! Ar hyn o bryd mae'r ddwy yn y brifysgol yn Durham yn astudio Cymdeithaseg (Sociology).

Prif ddiddordeb y ddwy ydy tennis bwrdd; maen nhw wedi bod yn chwarae'r gêm ers cael bwrdd tennis bwrdd yn anrheg Nadolig gan eu rhieni pan oedden nhw'n ddeg oed. Mae'r ddwy yn gystadleuol (competitive) iawn ac maen nhw wedi teithio i gystadlaethau ar draws Prydain a'r byd. Roedd y ddwy yn cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad (Commonwealth Games) yn India yn 2010 ac yn Glasgow yn 2014. Ar hyn o bryd mae Megan yn Rhif Tri yng Nghymru a Rhif Pedwar ydy Angharad.

Bydd Trystan yn sgwrsio â'r merched am eu bywyd yn y brifysgol a'u diddordebau eraill ac yn eu holi i weld pa mor debyg (similar) ydyn nhw i'w gilydd. Bydd cyfle i gwrdd â rhieni'r merched, Tegid a Sue Phillips ac i glywed am aelodau eraill o'r teulu sy wedi cynrychioli Cymru mewn gemau gwahanol. Bydd Megan ac Angharad hefyd yn rhoi gwers ar chwarae tennis bwrdd i Trystan; tybed fydd o'n llwyddo i ennill pwynt?!

Help Geirfa gefell/gefeilliaid - twin

cryfder - strength

dibynnu - to depend

curo - to beat

personoliaeth - personality

llonydd - peace and quiet

cymdeithasu - to socialize

lletchwith - awkward

hwyrach (efallai) - perhaps

ymdopi - to cope

gwireddu breuddwyd - to realize a dream

addasu - to adapt

cefnogol - supportive

naid driphlyg - tripple jump

cydio - to seize; to connect

sylweddoli - to realize

trin - to treat; deal with

gwerthfawrogi - to appreciate

cefnogaeth - support

annheg - unfair

cyflog/-au - salary

rheoli - to control

pencampwriaeth - championship

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?