S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Galwch Acw

Cyfres goginio ydy Galwch Acw yng nghwmni tri dysgwr, y cyflwynydd Gareth Roberts a'r tiwtor iaith Ioan Talfryn. Yn y gyfres bydd y tri dysgwr yn coginio pryd o fwyd tri chwrs i'w gilydd ac i Gareth a Ioan. Bydd Ioan yn siarad â'r dysgwyr am y fwydlen a'u helpu i siopa am fwyd, paratoi a choginio'r pryd - i gyd yn Gymraeg. Mae Ioan yn llysieuydd - dydy o ddim yn bwyta cig a physgod - felly bydd rhaid coginio bwyd arbennig iddo fo!

Ewch i wefan 'Cymraeg' i ddysgu mwy am am sut i Fyw, Dysgu a Mwynhau yn Gymraeg. Mae'r wefan ddwyieithog newydd, sydd wedi ei chreu gan Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r wefan hon yn llwyfan gwybodaeth, mae hefyd yn arwain at wefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth, gweithgareddau a newyddion yn Gymraeg.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?