S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dysgwyr o Dramor

​Rhaglen 1

Rhaglen 1

Maria Bartoldi

Mae Maria yn byw yn Minnesota yn Unol Daleithiau America ac yn gweithio fel cynhyrchydd ffilmiau dogfen. Daeth Maria i Gymru pan oedd hi'n ifanc; clywodd hi rywun yn siarad Cymraeg a syrthiodd hi mewn cariad â'r iaith. Mae hi wedi bod yn dysgu'r iaith gyda Say Something In Welsh (SSIW). Yn anffodus, does neb arall yn Minnesota yn gallu siarad Cymraeg gyda Maria.

Help Geirfa

cysylltu - to contact, to get in touch

yn rheolaidd - regularly

popty ping (=microdon) - microwave oven

dogfen - documentary

Sgwrs Google Hangout

Cyfle i grŵp o bobl siarad gyda'i gilydd ar-lein ydy Google Hangout; mae'n ffordd dda i ddysgwyr sy ddim yn byw yn agos i'w gilydd neu ddim yr un wlad siarad ac ymarfer eu Cymraeg. Roedd Aran a Catrin o SSIW yn y stiwdio i ddangos sut mae'r system yn gweithio gyda dysgwyr o'r Eidal, Yr Unol Daleithiau, Awstralia, Lloegr a'r Ffindir.

Help Geirfa

cefnogaeth - support

sylweddoli - to realize

iau (=fengach/ifancach) - younger

anhygoel - unbelievable; incredible

Frederique Roller

Mae Frederique yn byw yn ardal Vosges yn nwyrain Ffrainc. Yn ôl Frederique, dydy'r Gymraeg ddim yn iaith anodd. Dechreuodd hi ddysgu ar ei phen ei hun o lyfr cyn mynd ymlaen i ddefnyddio cwrs ar-lein SSIW. Mae hi'n dod ar wyliau i Gaerdydd bob blwyddyn; mae hi'n aros mewn gwesty Cymraeg ac yn mwynhau mynd i lefydd fel Sain Ffagan lle mae hi'n gallu siarad Cymraeg.

Help Geirfa

ysbrydoli - to inspire

Rhaglen 2

Morgan Sleeper

Dyn ifanc o Florida yn yr Unol Daleithiau ydy Morgan Sleeper. Mae'r ardal lle mae o'n byw yn boeth iawn ond mae'n hardd. Mae Morgan wedi dysgu Cymraeg ar y we gyda Say Something in Welsh a drwy wrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Daeth Morgan i Gymru ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a mwynhau'r awyrgylch Gymraeg yn fawr. Mae Morgan yn ieithydd ac yn astudio sut mae cerddoriaeth yn gallu helpu ieithoedd lleiafrifol.

Help Geirfa

ieithoedd lleiafrifol - minority languages

ieithydd - linguist

brodol - native

Joanna Rybelska

Mae Joanna yn byw yn ninas Poznan yng ngorllewin Gwlad Pŵyl. Aeth hi i'r brifysgol i wneud gradd yn y Saesneg ac roedd modiwl ar Astudiaethau Celtaidd yn rhan o'r cwrs gradd. Dechreuodd hi ddysgu Cymraeg a Gwyddeleg ond achos roedd hi'n mwynhau Cymraeg cymaint, wnaeth hi ddim llwyddo i ddysgu Gwyddeleg! Basai Joanna yn hoffi cael swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yma yn Aberystwyth.

Help Geirfa

Gwyddeleg - Irish (language)

methu - to fail

Pwyleg - Polish (language)

Eric Munro

Mae Eric Munro yn byw yn San Francisco yn yr Unol Daleithiau; mae e'n gwneud gemau cyfrifiadurol. Roedd teulu ei fam-gu, mam ei dad, yn dod o Gymru yn wreiddiol a dyna sut dechreuodd y diddordeb yng Nghymru a'r Gymraeg. Dechreuodd e ddysgu Cymraeg yn yr wythdegau ond roedd hi'n anodd yr adeg yna achos doedd dim llawer o help ar gael i ddysgwyr tu allan i Gymru. Aeth Eric ati i ailddysgu'r iaith yn ddiweddar a nawr mae e'n gallu siarad yn hyderus.

Help Geirfa

rhyngwyneb defnyddiwr - user interface

rhoi'r ffidil yn y to - to give up (idiom)

Rhaglen 3

Louis Van Ekert

Mae Louis yn byw yn Sydney, Awstralia. Mae e wedi dysgu'r Gymraeg ar-lein gyda rhaglen 'The Big Welsh Challenge' y BBC a Say Something in Welsh (SSIW). Mae e hefyd yn gwrando ar Radio Cymru. Mae e'n ymarfer siarad yr iaith ar Skype gyda phobl ar draws y byd.

Help Geirfa

ailadrodd - to repeat

Eris Culpepper Mae Eris yn byw yn ninas Hattiesburg yn Mississippi ac mae o'n fyfyriwr prifysgol sy'n astudio theatr ac actio. Aeth Eris ati i ddysgu Cymraeg ar-lein gyda rhaglenni'r BBC a SSIW. Mae o wedi bod ar wyliau i Gymru ddwywaith ac yn siarad Cymraeg gydag acen y gogledd!

Help Geirfa

myfyriwr - student

acen - accent

Brigette Gebeline Mae Brigette yn byw yn Bavaria yn ne'r Almaen gyda'i gŵr ac un o'i dwy ferch. Cyn dod ar wyliau i Gymru am y tro cyntaf yn 2010, penderfynodd Brigette ei bod hi eisiau dysgu sut i ddweud enwau llefydd. Ers hynny mae hi wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg gyda SSIW ac mae hi'n dod i Gymru am ddwy wythnos bob blwyddyn i ymarfer siarad yr iaith.

Help Geirfa

cysylltiadau - connections; links

dull - method

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?