S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Pigion Cegin Bryn

Mae'r cogydd Bryn Williams yn dod o Ddyffryn Clwyd yn wreiddiol. Cafodd ei eni yn Ysbyty H M Stanley yn Llanelwy a'i fagu yn Ninbych. Aeth i Ysgol Gynradd Twm o'r Nant yn Ninbych, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd yn Llanelwy a Choleg Llandrillo ger Bae Colwyn. Heddiw mae Bryn yn rhedeg ei fwyty llwyddiannus ei hun - Odette's - yn Llundain ac, yn ei eiriau ei hun "Coginio yw fy nywyd." Yn ddiweddar, mae wedi agor bistro newydd ym Mhorth Eirias ar lan y môr ym Mae Colwyn; bwyty ydy hwn fydd yn gweini (serve) bwyd Cymru ar ei orau. Mae o hefyd wedi ysgrifennu ei lyfrau coginio ei hun - 'For the Love of Veg' a 'Bryn's Kitchen'.

Mae Bryn wedi ymddangos ar sawl rhaglen goginio ar y teledu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ers 2012 mae Bryn wedi bod yn cyflwyno ei gyfres fwyd ei hun ar S4C - Cegin Bryn. Yn y gyfres fer yma ar Dal Ati, bydd cyfle i weld rhai o ryseitiau gorau Cegin Bryn.


Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?