S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Ym mis Mai eleni, cafodd y rownd gyn-derfynol (semi-finals) ei chynnal.

Daeth 23 o bobl i gwrdd â'r tri beirniad (judges) Lowri Bunford Jones, Carole Bradley a Lowri Haf Cooke.

Yn y rhaglen hon byddwn yn gweld pwy sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol (final), fydd yn cael ei chynnal ar faes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst.

Rhan 1

adolygydd - reviewer

gwreiddiol - original

cywiro - to correct

greddfol - instinctive

ysbrydoli - to inspire

perffeithrwydd - perfection

ymroi - to devote

penllanw - high tide (in this context- end of the process)

meithrin - to nurture

uchelgais - ambition

etifeddiaeth - heritage

Rhan 2

hybu - to promote

gwreiddiol - original

diwylliant - culture

brwdfrydig - enthusiastic

Part 3

cyfuno - to combine

llawrydd - freelance

cwrtais - courteous

cyfraniad - contribution

cyfieithu - to translate

wythnosol - weekly

hunaniaeth - identity

Rhan 4

yn ei holl ogoniant - in all its glory

hanfod - essence

dealltwriaeth - understanding

amhrisiadwy - priceless, invaluable

trigain mlynedd - sixty years

ystrydeb - cliché

eithriadol - exceptional

haerllug - rude, unmannerly

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?