S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Rhaglenni

 • Adre

  Adre

  Yn y gyfres newydd hon, bydd Nia Parry yn ymweld ag wyth o bobl yn eu cartrefi...

 • Dysgwr y Flwyddyn 2018 (Rhaglen 1)

  Bob blwyddyn, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae cystadleuaeth bwysig iawn i ddod o hyd i Ddysgwr y Flwyddyn.

 • Dysgwr y Flwyddyn 2018 (Rhaglen 2)

  Bob blwyddyn, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae cystadleuaeth bwysig iawn i ddod o hyd i Ddysgwr y Flwyddyn.

 • Codi Pac

  Cyfres newydd sy'n mynd â ni ar daith o gwmpas Cymru yng nghwmni Geraint Hardy.

 • Priodas Pum Mil

  Cyfres lle mae'r cyflwynwyr Emma Walford a Trystan Elis Morris yn dilyn cyplau sy'n priodi wrth i'w teulu a'u ffrindiau geisio trefnu'r briodas am £5,000.

 • Caru Casglu

  Yn y gyfres yma mae Ifan Jones Williams yn cyfarfod bob math o bobl sy'n caru casglu pethau – o boteli i esgidiau, recordiau i dai dol a llofnodion (autographs). Mae na gasgliadau rhyfeddol ymhob rhan o Gymru.

 • Profiad Gwaith

  Dros yr wythnosau nesa' byddwn ni'n anfon dysgwyr Cymraeg i'r fferm ac i'r ffatri, i wersylloedd a chestyll.

 • Help Llaw

  Yn y gyfres hon bydd chwe dysgwr Cymraeg yn treulio dau ddiwrnod yn gwirfoddoli (to vounteer) mewn gwahanol sefydliadau (organisations) ac elusennau (charities) ar hyd a lled Cymru . Byddan nhw'n cael y cyfle (opportunity) i ymarfer eu Cymraeg hefyd.

 • Llyncu Geiriau

  Cwis geiriol ydy 'Llyncu Geiriau'. Bob wythnos bydd Eleri Siôn yn herio dau dîm o ddysgwyr i adnabod, cofio, creu a chyfieithu geiriau o bob math.

 • Dysgwr y Flwyddyn 2017

  Bob blwyddyn, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae cystadleuaeth bwysig iawn i ddod o hyd i Ddysgwr y Flwyddyn. Ym mis Mai...

 • Pigion Cegin Bryn

  Pigion Cegin Bryn

  Mae'r cogydd Bryn Williams yn dod o Ddyffryn Clwyd yn wreiddiol...

 • Uchafbwyntiau y Sioe

  Yn y gyfres hon, byddwn yn edrych nôl ar uchafbwyntiau (highlights) Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt, Powys.

 • Uchafbwyntiau Sgwad Sêr Cymru

  Mae hon yn raglen arbennig o uchafbwyntiau'r gyfres Sgwad Sêr Cymru. Mae Osian Roberts a Lowri Morgan yn cwrdd ag unigolion sy'n gwneud yn dda iawn yn eu chwaraeon a'u campau.

 • Perthyn

  Cyfres newydd ydy Perthyn sy'n edrych ar berthynas (relationship) dau berson...

 • Ar Werth

  Yn y gyfres hon dan ni'n dilyn rhai o werthwyr tai Cymru. Yn y rhaglen hon mae Iestyn Leyshon yn wynebu'r hef fawr o werthu hen dŷ hanesyddol y tu allan i Aberystwyth. Mae Dafydd Hardy yn cyflwyno gwasanaeth newydd i'r busnes ac yn Rhuthun, mae Glyn Owens yn chwilio am deulu newydd i adnewyddu hen ysgol.

 • Sgwad Sêr Cymru

  Dyma gyfres newydd lle mae is-reolwr tîm pêl-droed Cymru Osian Roberts a'r rhedwr marathon ultra Lowri Morgan yn cyfarfod rhai o sêr ifanc y byd chwaraeon yng Nghymru.

 • Benthyg Teulu

  Yn y gyfres hon, bydd dysgwyr sydd ddim yn cael llawer o gyfle i ddefnyddio eu Cymraeg o bob dydd yn mynd i dreulio amser gyda theuluoedd sy'n byw eu bywydau bron yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn yn mynd at deuluoedd o bob rhan o Gymru o Alltwalis yn y gorllewin i Aberdaron ym Mhen Llŷn.

 • Dysgwr y Flwyddyn 2016

  Dysgwr y Flwyddyn 2016

 • Cwmni

  Yn y gyfres hon, byddwn yn ymweld â chwech o gwmnïau yng Nghymru.

 • Pigion y Sioe

  Yn y gyfres hon, byddwn yn edrych nôl ar uchafbwyntiau (highlights) Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt, Powys.

 • Pwt o Hanes

  Yn y gyfres newydd hon bydd cyfle i ddysgu ychydig bach am hanes Cymru, y Cymry a'r Gymraeg...

 • Galwch Acw

  Galwch Acw

  Cyfres goginio ydy Galwch Acw yng nghwmni tri dysgwr, y cyflwynydd Gareth Roberts a'r tiwtor iaith Ioan Talfryn...

 • Milltir²

  Milltir²

  Yn y gyfres hon bydd Nia Parry yn mynd ar daith o gwmpas Cymru i weld rhai o ardaloedd arbennig a chymeriadau lliwgar ein gwlad...

 • Gwaith Cartref

  Gwaith Cartref

  Nos Fercher am 8.25

  Mae cyfres newydd Gwaith Cartref ymlaen nos Fercher ar S4C. Cofiwch ddefnyddio ap Dal Ati fel ail sgrin wrth wylio.

 • Bore Da

  Bore Da

  Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rhaglen awr o'r enw Bore Da. Elin Llwyd ac Alun Williams fydd yn ein llywio trwy eitemau o'r cyfresi Heno a Prynhawn Da.

 • Dysgwr y Flwyddyn 2014

  Dysgwr y Flwyddyn 2014

  Bob blwyddyn mae cystadleuaeth arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer dysgwyr, sef cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn...

 • Isy Suttie, Actores a Chomediwraig

  Isy Suttie yn dysgu Cymraeg yn Llundain.

 • Gwaith Cartref

  Gwaith Cartref

  Mae datblygiadau cyffrous newydd i gyd-fynd â chyfres newydd Gwaith/Cartref...

 • Dysgwyr yr Wythnos

  Cyfle i weld clipiau gafodd eu ffilmio ar gyfer 'Hwb' rhwng 2012 a 2014. Yn y gyfres hon...

 • ​Corff Cymru

  Yn y saith rhaglen yma bydd cyfle i weld rhannau o'r ddwy gyfres o 'Corff Cymru'; roedd y cyfresi ar S4C...

 • ​Y Wers Gymraeg

  Dych chi wedi bod mewn Gwers Gymraeg erioed? Sut oeddech chi'n teimlo? Faint oeddech chi'n deall? Oeddech chi'n teimlo'n...

 • Dysgwr y Flwyddyn 2015

  Bob blwyddyn mae cystadleuaeth arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer dysgwyr, sef cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Eleni, tro Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau oedd hi.

 • Sgyrsiau Soffa Hwb

  Yn y gyfres hon, bydd cyfle i wylio rhai o sgyrsiau Hwb. Rhwng 2012 a 2014 daeth nifer o westeion i'r stiwdio...

 • Dysgwyr o Dramor

  Cyfle i weld sgyrsiau Skype gafodd eu ffilmio ar gyfer 'Hwb' rhwng 2012 a 2014. Yn y gyfres hon, bydd dysgwyr sy'n byw tu allan i Gymru yn siarad gyda Nia a Matt Johnson amdanyn nhw eu hunain ac am ddysgu Cymraeg.

 • Pigion Cariad@Iaith

  Nôl ym mis Mehefin 2015 daeth wyth o selebs i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ger Machynlleth i ddysgu Cymraeg drwy gymryd rhan yn y gyfres cariad@iaith. Roedden nhw yno...

 • #FI

  Cyfres o raglenni byr sy'n edrych ar fywydau pobl ifanc ydy FI.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?