S4C
Dewisiadau

Cynnwys

#FI

Cyfres o raglenni byr sy'n edrych ar fywydau pobl ifanc ydy #FI. Yn y gyfres hon bydd golwg ar fywyd actor ifanc gafodd ei eni gyda pharlys yr ymennydd, merch sy'n byw mewn cymuned, cerddor ifanc talentog a merch gyda nam ar ei chlyw. Byddwn ni hefyd yn dilyn dau ddisgybl ysgol ar eu taith i Affrica a band roc wrth iddyn nhw baratoi i berfformio a chystadlu.

 • Rhaglen 1: Wez

  Roedd Wesley Nelson neu Wez yn 16 oed pan gafodd y rhaglen hon ei ffilmio. Roedd e'n byw ym mhentre Gwaelod...

 • Rhaglen 2: Grace

  Mae Grace yn byw ar fferm Brithdir Mawr ger Trefdraeth, Sir Benfro. Mae hi a'i thad yn rhan o...

 • Rhaglen 3: Charlie

  Mae Charlie - dyn ifanc 16 oed o Gaerdydd - yn dod o deulu cerddorol iawn. Mae ei frawd Harry yn chwarae offerynnau taro a'i chwaer Lizzie yn chwarae'r cello.

 • Rhaglen 4: Elan

  Mae Elan yn byw ar Ynys Môn; mae ganddi nam ar ei chlyw ac mae rhaid iddi wisgo cymorth clywed er mwyn clywed yn iawn.

 • Rhaglen 5: Emily a George

  Mae Emily a George yn ddisgyblion yn Ysgol Plasmawr Caerdydd. Mae gan y ddau ddidordeb mawr mewn hawliau dynol ac yn rhan o grŵp yn yr ysgol sy'n trafod hawliau pobl.

 • Rhaglen 6: Y Storm

  Band o rocwyr ifanc o Ysgol O M Edwards yn Llanuwchllyn ger y Bala ydy Y Storm. Mae pump aelod yn y band - y brodyr Osian a Guto a thair merch, Catrin, Nel a Gwenno.

 • Rhaglen 7:Y Storm Rhan 2

  Y Storm ydy Osian, Guto, Catrin, Nel a Gwenno - band roc o Ysgol O M Edwards yn Llanuwchllyn ger y Bala.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?