S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cwmni

Yn y gyfres hon, byddwn yn ymweld â chwech o gwmnïau yng Nghymru. Mae llawer iawn o staff y cwmnïau hyn yn siarad Cymraeg ac mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle (workplace). Byddwn yn ymweld â phentre a gwesty enwog Portmeirion, milfeddygfa, ffatri gwneud offer dringo, cwmni gwneud caws a siop deli, argraffdy a chwmni gwneud cwrw.

Ewch i wefan 'Cymraeg' i ddysgu mwy am am sut i Fyw, Dysgu a Mwynhau yn Gymraeg. Mae'r wefan ddwyieithog newydd, sydd wedi ei chreu gan Lywodraeth Cymru yn cynorthwyo a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Mae'r wefan hon yn llwyfan gwybodaeth, mae hefyd yn arwain at wefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig gwasanaethau, gwybodaeth, gweithgareddau a newyddion yn Gymraeg.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?