S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Pigion y Sioe

Yn y gyfres hon, byddwn yn edrych nôl ar uchafbwyntiau (highlights) Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt, Powys. Sioe Frenhinol Cymru yw sioe amaethyddol fwyaf Ewrop. Mae hi'n cael ei threfnu gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac mae'n cael ei chynnal bob mis Gorffennaf am bedwar diwrnod. Mae dros 200,000 o bobl yn ymweld â'r Sioe bob blwyddyn. Mae bob math o gystadlaethau sy'n barnu'r goreuon yn nosbarthiadau gwartheg, defaid, ceffylau, geifr a sawl math arall o anifail dof. Hefyd mae treialon cŵn defaid; cystadlaethau cneifio (shearing) defaid a marchogaeth; arddangosfeydd gyrru (driving); hebogaeth (falconry); gemau a chwaraeon o bob math; crefftau; coginio, garddwriaeth (horticulture); a cherddoriaeth fyw (live music).

Mae Prif weithredwr y Sioe, Steve Hughson, wedi dysgu Cymraeg

 • Rhaglen 1

  Yn y rhaglen hon bydd Dai Jones ac Ifan Jones Evans yn hel atgofion am y Sioe. Byddan nhw'n edrych nôl ar yr holl waith paratoi cyn y Sioe, sgwrsio gyda theulu am eu profiad nhw, siarad gyda Phrif Weithredwr y Sioe Steve Hughson ac yn edrych ar gyn-enillwyr y Sioe Fawr.

 • Rhaglen 2

  Yn y rhaglen hon bydd Dai Jones ac Ifan Jones Evans yn edrych ar wartheg y Sioe, y cystadlaethau cneifio a'r ceffylau a hefyd yn gweld pwy sydd wedi ennill cystadlaethau'r arddangos blodau.

 • Rhaglen 3

  Yn y rhaglen hon bydd Meinir yn edrych ar Bencampwriaethau'r Adran Ddefaid, bydd Ifan yn edrych ar gynnyrch gwaith llaw, coginio...

 • Rhaglen 4

  Yn y rhaglen hon bydd Ifan Jones Evans yn gweld sut mae pobl yn ymlacio ar ddiwedd diwrnod yn y Sioe a bydd e'n edrych...

 • Rhaglen 5

  Yn y rhaglen hon bydd Ifan Jones Evans yn sgwrsio gyda llywydd (president) y Sioe ac yn cael blas ar ychydig o'r adloniant (entertainment) ar y maes. Byddwn yn edrych ar y cystadlu yn y cylch ceffylau a'r cylch gwartheg hefyd yng nghwmni Dai Jones. Bydd Ioan Doyle yn dysgu mwy am beiriannau amaethyddol. (agricultural machines).

 • Rhaglen 6

  Yn y rhaglen hon bydd Ifan, Dai a Meinir yn edrych yn ôl ar y cystadlu yn y cylch ceffylau, y cylch gwartheg a'r cylch defaid a bydd Ioan yn edrych ar weithgarwch y ffermwyr ifanc.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?