S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Eisteddfod Ffermwyr Ifanc

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd am 2.45 y prynhawn a 7.30 y nos

Bydd digon o hwyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth nos Sadwrn, 21 Tachwedd, wrth i Fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru ddod at ei gilydd i gystadlu yn eu heisteddfod flynyddol, Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc.

Yn cadw llygad ar y noson i S4C bydd tri sydd wedi hen arfer â chyflwyno o'r eisteddfod unigryw hon, Morgan Jones, Meinir Howells ac Ifan Jones Evans. Ac mae Morgan yn edrych ymlaen yn arw at brofi hwyl y cystadlu eto eleni.

Dydy Morgan erioed wedi bod yn aelod o Fudiad y Ffermwyr Ifanc, ond mae'n gweld manteision y mudiad. Mae'n gobeithio y bydd ei blant ei hun yn manteisio ar fod yn aelodau yn y dyfodol.

Mae gan Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc doreth o gystadlaethau i godi gwên ar nos Sadwrn yn ôl Morgan.

"Mae'n rhaid i mi gyfaddef dwi'n hoff o'r sgetsus comedi sy'n gallu bod yn ddoniol tu hwnt. Dyna sy'n wych am Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc, mae drws yr Eisteddfod ar agor i bawb. Mae 'na amrywiaeth o gystadlaethau sy'n wahanol i'r eisteddfod gonfensiynol. Ond wedi dweud hynny mae'r safon yn gallu bod yn uchel iawn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?