S4C
Dewisiadau

Cynnwys

​Tîm Gauchos Gelliwen

- Gwyndaf a Rhysian Tomas, y ddau'n 38 oed ac yn ŵr a gwraig o Penygraig, Meidrym, Sir Gaerfyrddin. Maen nhw'n cadw gwartheg godro a defaid.

- Carwyn, 21 oed, sy'n gweithio fel cymhorthydd dosbarth yn Ysgol y Frenni, ond yn helpu Gwyndaf a Rhysian ar y fferm.

"Fi gafodd y syniad o gystadlu. Nes i ymgeisio heb ofyn i Carwyn ar y pryd! Roedd y wobr o'r trip i Dde America'n apelio'n fawr." – Rhysian Thomas.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?