S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tîm Gelli Aur

Mae aelodau'r tîm yma i gyd yn 18 oed ac yn dod o Langadog, Sir Gâr. Maen nhw'n fyfyrwyr gradd Amaeth yng Nghampws Gelli Aur Coleg Sir Gâr. Maen nhw'n ffrindiau ers yr ysgol gynradd ac yn aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangadog.

- Mae Aled Davies yn byw ac yn gweithio ar fferm ddefaid a gwartheg godro.

- Mae Jack Davies yn godro ar y fferm adref, ac mae ganddo ddwy swydd odro arall.

- Mae Carys Jones ac mae hi'n ffermio gwartheg bîff a defaid adref.

"Rydym yn gwneud tîm da – mae Carys yn dipyn o 'allrounder', Jack yn dda am odro, a defaid yw fy niddordeb i." – Aled Davies

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?