S4C
Dewisiadau

Cynnwys

​Tîm Bois y Seilej

- Jordan Chapman, 22 oed, yn gweithio ar fferm odro.

- Dafydd Morgans, 20 oed, yn gweithio i gontractwyr yn llawn amser ac yn ffermio da byw a defaid ar y fferm adref.

- Daniel Morgans, 19 oed, sy'n frawd i Dafydd; yn gweithio ar y fferm deuluol gyda'i frawd, ac un o'i hoff ddiddordebau ydi trin tractors a pheiriannau.

"Pan ddechreuon ni cystadleuaeth Fferm Ffactor, wnaethon ni sylweddoli bod y tasgau cymaint yn fwy anodd na'r oedden nhw'n edrych ar deledu! Mae'ch nerfau'n medru'ch gadael chi lawr." – Jordan Chapman

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?