S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tîm Glynllifon

- Gwion Wyn Jones 25 oed o'r Fron ger Caernarfon, ble mae'n magu gwartheg bîff a defaid. Mae'n gweithio'n llawn amser yng Nghampws Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor, yn darlithio am yr ochr ymarferol o Gynhyrchiant Moch.

- Mared Fflur Jones, 18 oed o Gwmpennaner, Cerrigydrudion. Mae wedi'i magu ar fferm ddefaid, ac wedi chwarae rygbi i Ogledd Cymru fel bachwr. Mae hi wedi dechrau cwrs gradd Amaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth eleni.

- Cain Owen, 17 oed o Lannerchymedd, Ynys Môn. Mae newydd ddechrau ei hail flwyddyn yn astudio Amaethyddiaeth ar Gampws Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor.

"Mi wnaeth y coleg ddewis ni'n tri i gystadlu ar Fferm Ffactor. Mae'n fraint fawr, ond hefyd yn gyfrifoldeb i gynrychioli'r coleg mewn cystadleuaeth fel hyn."

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?