S4C
Dewisiadau

Cynnwys

​Tîm Moch Môn, Sir Fôn

​Tîm Moch Môn, Sir Fôn

Mae'r tri yn aelodau o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangefni, ac roedden nhw i gyd yn ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Bodedern:

- Jac Davies, 17 oed o Walchmai, Ynys Môn. Mae'n cadw 150 o ddefaid adref, yn gweithio ar fferm odro ar y penwythnosau ac yn astudio Amaeth yng Nghampws Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor.

- Cai Parry, 16 oed o Landdeusant, Ynys Môn. Mae'n gweithio ar fferm sy'n godro 700-800 o wartheg bob dydd, ond defaid yw ei brif ddiddordeb.

- Llyr Jones, 17 oed o Gaergeiliog, Ynys Môn. Mae'n cadw pob math o anifeiliaid adref ar y tyddyn, gan gynnwys mul o'r enw Mair, mochyn, ieir, neidr, 13 o gŵn, igwana, dau grwban a hwyaid! Mae hefyd yn astudio yng Nghampws Glynllifon, Coleg Meirion Dwyfor.

"Weles i daflen yn y sêl yn galw am bobl i gystadlu, a ges i'r syniad o gael tîm at ei gilydd a mynd amdani, a 'dan ni'n eitha' cystadleuol." – Jac Davies

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?