S4C
Dewisiadau

Cynnwys

​Tîm Harper Cymru

- Lowri Wyn Jones, 19 oed o'r Felinheli. Yn astudio cwrs gradd Gwyddoniaeth Anifeiliaid ym Mhrifysgol Harper Adams ac mae'n cadw pump o ddefaid swci yn y cae wrth ymyl ei thŷ.

- Aled Thomas, 20 o Hwlffordd. Mae'n dilyn cwrs gradd Amaeth ym Mhrifysgol Harper Adams ac yn cadw 200 o wartheg Limousin a Charolais adref.

- Gwynfor Evans, 19 o Drawsgoed ger Aberystwyth. Mae'n astudio gradd Amaeth ym Mhrifysgol Harper Adams ac mae ei deulu'n ffermio defaid a gwartheg stôr.

"'Da'n ni wedi mwynhau cyfarfod â phobl newydd, ac wedi dysgu lot o'r profiad hyd yma. Da'n ni'n gwneud tîm reit dda; mae gennym ni gryfderau gwahanol, a 'dy ni heb ffraeo eto!" - Lowri Wyn Jones

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?