S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Rhywioldeb a Theimladau | Tips

  ​Rhywioldeb a Theimladau | Tips

  Mae'n medru fod yn bwnc anodd i drafod, ond mae'n well i rannu dy ofidion na gadael iddyn nhw dyfu. Ni ddylai unrhyw un deimlo cywilydd am ei rhywioldeb ond mae rhagfarn (prejudice) a diffyg dealltwriaeth rhai pobl yn medru gwneud hi'n anodd weithiau.

  Os wyt ti'n poeni am dy rywioldeb neu am ffrind sydd yn poeni am ei rhywioldeb mae 'na ddigonedd o help ar gael.

  •Siarada efo rhywun ti'n ymddiried ynddyn nhw. Os nad wyt ti eisiau siarad gyda rhywun ti'n adnabod mae elusennau fel Stonewall, Childline a Meic Cymru ar gael 24 awr y dydd i siarad gyda ti yn gyfrinachol dros y ffon neu ar-lein.

  • Cofia bod pawb yn wahanol, mae'n fyd llawer gwell pe bai pawb yn derbyn ei gilydd a pheidio barnu

  •Does ddim math beth a 'normal' a phaid â bod mewn brys i roi label arnat ti dy hun.Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?