S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Technoleg | Tips

  ​Technoleg | Tips

  Mae Technoleg yn galluogi i ni neud gymaint o bethau, mae bron iawn ymhob rhan o'n bywydau ni erbyn hyn sydd yn gallu bod yn beth da ac yn beth drwg. Un o'r pethau pwysicaf efo technoleg ydi diogelwch ar-lein. Dyma ychydig o bwyntiau defnyddiol:

  • Paid rhannu pethau ar y we ti ddim am i bawb ei weld- unwaith mae rhywbeth ar y we, mae o yno am byth!

  • Paid cwrdd â phobl ti ddim yn adnabod, hyd yn oed os wyt ti'n ffrindiau efo nhw ar gyfryngau cymdeithasol – ti byth yn gwybod pwy ydyn nhw.

  • Defnyddia cyfrinair cymhleth er mwyn neud o'n anodd i bobl eraill ddyfalu mae hefyd yn syniad newid o yn aml.

  Gall technoleg neud bywyd lot yn haws cyn belled ein bod ni'n defnyddio fo yn y ffordd gywir! Os oes unrhyw un yn gas neu yn rhannu llun ohonot ti ar y we heb dy ganiatâd, efallai ei bod nhw'n torri'r gyfraith felly paid â bod ofn siarad efo oedolyn ti'n trystio am hyn.Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Childline

 • meiccymru.org

  meiccymru.org

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Meic Cymru

 • thinkuknow.co.uk

  thinkuknow.co.uk

  Mae Think U Know yn wefan sydd wedi cael ei greu yn arbennig i blant a phobl ifanc. Mae rhannau gwahanol o'r wefan i bob oedran, yn dangos sut i gadw'n saff ar-lein, a lle i droi os ydych chi'n cael unrhyw broblem dros y wê.

 • schoolbeat.org

  schoolbeat.org

  Mae Schoolbeat yn wefan sy'n rhoi gwybodaeth i blant, rhieni ag athrawon am sut i gadw'n ddiogel ym mhob math o sefyllfaoedd. Mae'r wefan yn cael ei redeg gan swyddogion heddlu sy'n ymweld ag ysgolion yn aml.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Yn y rhan yma o wefan Need 2 Know, mae gwybodaeth a chyngor am sut i ddelio gyda cholli rhywun sydd yn agos i chi.

 • stopcyberbullying.org

  stopcyberbullying.org

  Mae 'Stop Cyber Bullying' yn wefan sy'n esbonio beth yw bwlio ar y we, a beth i wneud os ydych chi wedi cael profiad ohono.

 • nspcc.org.uk

  nspcc.org.uk

  Mae NSPCC yn elusen sydd yn gweithio i gadw plant yn ddiogel ym mhob sefyllfa. Yn y linc yma, gwelwch chi wybodaeth am sut i gadw'n saff ar gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter ac Instagram.

 • cybersmile.org

  cybersmile.org

  Mae 'Cybersmile' yn helpu plant a phobl ifanc sydd yn cael ei bwlio ar y wê. Mae llawer o wybodaeth a chyngor am bethau fel sextio, sut i fyhafio ar y wê a llawer mwy, ar ei gwefan.

 • bullying.co.uk

  bullying.co.uk

  'bullying.co.uk' offer help and advice to anyone who's experiencing bullying. In this link, there's information and advice about cyberbullying.

 • childcomwales.org.uk

  childcomwales.org.uk

  Mae Comisiynydd Plant Cymru yn cynnig help i blant i wybod ei hawliau. Mae nhw hefyd yn cynnig cymorth a chyngor os ydych chi'n poeni am unrhywbeth. Trwy'r linc yma, wnewch chi ffeindio rhan o'i gwefan sydd yn rhoi cyngor am gadw'n ddiogel ar-lein.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?