S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Crefydd | Tips

  ​Crefydd | Tips

  Mae Crefydd yn bwnc sydd weithiau yn gallu achosi gwrthdaro ac anghytuno, ond beth bynnag yw dy farn di, mae'n bwysig parchu'r ffaith bod crefydd yn rhan bwysig o ddiwylliant, celfyddydau a gwleidyddiaeth y byd.

  Mae gan bawb yr hawl i ddilyn crefydd o'u dewis, neu i beidio dilyn crefydd o gwbl, felly mae cael meddwl agored yn bwysig.

  • Pan mae rhywun yn cael ei thrin yn wael oherwydd eu crefydd nhw neu sut maen nhw'n edrych mae'n fath o fwlio ac mae'n anghywir. Dylai neb orfod ymdopi gyda hyn. Os wyt ti neu rywun ti'n nabod yn cael ei fwlio oherwydd crefydd, paid â chadw fo i ti dy hun.

  • Er bod grwpiau bach o bobl yn eithafol, sef gwneud pethau drwg a threisiol, yn gweud bod hyn yn enw eu crefydd, nid yw pawb o'r grefydd fel hyn ac mae rhan fwyaf o bobl o'r un grefydd yn anghytuno'n llwyr gyda beth mae'r eithafwyr yn neud.

  • Os wyt ti eisiau gwybod mwy am wahanol grefyddau gofynna i dy athrawon Addysg Grefyddol neu siarada gyda phobl o'r grefydd hwnnw i ddysgu fwy!

  Y peth pwysicaf ydi parch. Gan fod crefydd yn rhywbeth mor bersonol, does gan neb yr hawl i ddweud wrth eraill beth i gredu!Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?