S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Heriau Bywyd | Tips

  ​Heriau Bywyd | Tips

  Mae heriau yn golygu amrywiaeth o bethau sy'n medru neud bywyd yn anoddach. Mae hynny'n medru cynnwys cweryla gyda theulu a phroblemau yn yr ysgol , i afiechydon hir dymor. Rydym ni gyd yn gorfod ymdopi gyda heriau rhyw adeg yn ein bywyd felly mae'n syniad da i feddwl am ffyrdd i ddelio gyda heriau gwahanol.

  • Mae 'na wastad help ar gael a rhywun sy'n barod i wrando, os ddim ffrind neu deulu, be am siarad gyda rhywun yn yr ysgol neu elusen

  • Cofia ti byth ar ben dy hun, paid bod ofn gofyn am help. Mae'n unig iawn os nad wyt ti'n rhannu dy broblemau.

  • Ceisia bod yn ffrind da drwy wrando a pheidio barnu. Weithiau mae bywyd yn medru fod yn anodd, ond ma gofyn am gymorth yn beth da!Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

 • meiccymru.org

  meiccymru.org

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Meic Cymru

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Childline

 • projectthirteen.co.uk

  projectthirteen.co.uk

  Mae Project 13 yn brosiect wedi'i sefydlu gan ferch ifanc, collodd ei thad pan yn blentyn. Mae'n anelu at helpu plant sydd yn mynd trwy gyfnod o golled a phrofedigaeth.

 • snapcymru.org

  snapcymru.org

  Mae Snap Cymru yn gweithio i drio cael pob person ifanc yng Nghymru i gyrraedd ei botensial. Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth yn yr Ysgol, allwch chi ffonio nhw neu gysylltu ar-lein.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?