S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • ​Gwleidyddiaeth a fi | Tips

  ​Gwleidyddiaeth a fi | Tips

  Mae'n medru bod yn bwnc diflas i nifer, ond unwaith i ni sylweddoli bod popeth yn ein byd ni yn ymwneud a gwleidyddiaeth mewn rhyw ffordd neu'i gilydd o'r clwb rygbi neu stiwdio ddawns i'r tŷ rydym ni yn byw ynddi mae'n hawdd gweld pam ei fod o mor bwysig!

  Er dy fod ti methu pleidleisio eto, un diwrnod mi fyddi di ac mae'n bwysig deall y system nawr er mwyn neud penderfyniadau pan fyddi di'n hyn. Dyw hi ddim yn rhy fuan i gymryd diddordeb, does dim angen siwt i neud gwahaniaeth!

  •Does ddim angen i ti gytuno gyda beth mae dy ffrindiau, teulu neu neb arall yn meddwl- mae'n bwysig i ffurfio barn dy hun!

  •Os oes rhywbeth yn dy boeni di, cofia gallet ti gysylltu efo dy gynrychiolydd lleol. Gallet ti ddod o hyd i bwy ydi dy un di drwy glicio'r linc isod.

  •Pam ddim ymuno efo dy gyngor ysgol a chael dweud dy ddeud. Mae bob ysgol yng Nghymru yn gorfod cael un a gallet ti wneud gwahaniaeth mawr i fywyd ysgol ti a dy ffrindiau!

  Cofia, mae gen ti hawl fel person ifanc i leisio dy farn - mae'n rhan o'r gyfraith!Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?