S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Pwysau Gwaith Ysgol | Tips

  Pwysau Gwaith Ysgol | Tips

  Os wyt ti'n caru ysgol neu beidio, weithiau mae ysgol yn gallu achosi problemau a neud i ti deimlo pwysau , pwysau arholiadau, gwaith cartref, gan athrawon, teulu, ffrindiau a ti dy hun.

  Ydi, mai ysgol yn bwysig ac mae'n grêt ein bod ni'n cael addysg ond mae hefyd yn bwysig cofio bod mwy i fywyd na gwaith ac arholiadau. Mae rhoi gormod o bwysau arnat ti dy hun yn medru achosi ti fod yn drist, methu ymdopi a hyd yn oed mynd yn sâl. Y peth pwysicaf ydi cydbwysedd. Digon o waith a digonedd o hwyl hefyd. Mae tips bach yn medru helpu:

  •Mae ymchwil gwyddonol yn dangos gall gwneud chwaraeon helpu ti pan mae pethau'n mynd yn ormod – pob math o chwaraeon o gemau tîm fel pêl droed i nofio neu jyst mynd am dro!

  •Gosod amser penodol i wneud gwaith a pheidio gadael i'r teledu neu'r we tynnu dy sylw. Un peth ar y tro!

  •Mae cael digon o gwsg a bwyta'n iach yn bwysig- mae'n anodd neud unrhyw beth heb rain!

  Ond cofia'r neges bwysig yw, os ti ddim yn ymdopi gwna yn siŵr dy fod ti'n cael help gan rywun. Gall fod yn ffrind, aelod o'r teulu, rhywun yn yr ysgol neu elusennau, sydd yn cynnig help 24 awr y dydd dros y ffon neu ar-lein mae'n gwbl gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. Mae linc i'r elusennau Childline a Meic ar ein gwefan ni.Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

 • meiccymru.org

  meiccymru.org

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Meic Cymru

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Childline

 • youngminds.org.uk

  youngminds.org.uk

  Mae Young Minds yn ymroi i wella lles meddyliol ac emosiynol plant a phobl ifanc. Os ydych chi'n poeni am rhywbeth, neu'n teimlo'n isel, mae llawer o wybodaeth am sut i ddelio gyda'r sefyllfa.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?