S4C
Dewisiadau

Cynnwys

 • Stereoteipiau | Tips

  Stereoteipiau | Tips

  Mae stereoteip neu ystrydebu yn ffordd o feirniadu, syniad cadarn sydd gan rywun am rywun arall neu grŵp o bobl, ond mae'n medru fod yn niweidiol iawn. Y peth gorau elli di neud yw cymryd amser i ddod i nabod rhywun cyn beirniadu nhw.

  Cofia, mae'r pethau sy'n neud ni'n wahanol i'n gilydd yn bwysig er mwyn i ni fod yn unigryw.

  • Er mor anodd ydi hi, tria peidio poeni am beth mae eraill yn meddwl amdanat ti

  • Does gan neb yr hawl i neud ti deimlo'n dirst am y ffordd ti'n byw dy fywyd.

  •Os wyt ti'n teimlo dy fod ti'n profi rhagfarn - siarada efo rhywun gallu dy helpu di roi stop i'r bwlio, fel athro, rhiant, neu elusen allanol.Am fwy o wybodaeth a chymorth defnyddiol clicia ar y dolenni isod

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?