S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cyfryngau Cymdeithasol

 • Tips | Cyfryngau Cymdeithasol

  Tips | Cyfryngau Cymdeithasol

  Cymera yn ganiataol y gall unrhyw un weld unrhyw beth ti'n postio ar y we (a'n gwybod mai ti yw e!) – felly meddylia cyn postio.

  Am bostio llun neu sylw am unrhyw un arall? Ystyria eu teimladau nhw am y peth. Postia yn barchus bob amser.

  Ystyria teimladau dy ffrindiau paid â phostio un rhywbeth heb eu caniatâd, tynna pethe lawr pan maent yn gofyn i ti.

  Ceisia osgoi postio un rhywbeth a fyddai'n brifo rhywun, neu achosi iddynt deimlo'n ynysig neu embaras.

  Paid â chadw pethe'n gyfrinachol. Os wyt yn poeni am unrhyw beth sy'n digwydd ar gyfryngau cymdeithasol – Cer I drafod hyn gydag oedolyn.

 • Cyfryngau Cymdeithasol | Oeddet ti'n gwybod?

  Cyfryngau Cymdeithasol | Oeddet ti'n gwybod?

  Facebook yw rhwydwaith cymdeithasol mwyar byd. Pe byddai'n wlad, dyma fyddai trydedd wlad fwyar byd (ar ôl Tsiena ac India).

  Mae chwarter yr amser a dreulir ar smart phone ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook.

  Mae person cyffredin yn gwirio ei broffil ar Facebook pedair gwaith y dydd ar ei ffôn symudol.

  Mae mwy o bobl y byd o fewn cyrraedd ffôn symudol na thai bach glân.

  Mae Prydain yn treulio llawer o amser ar Facebook – ond llai o amser na phobl America ac Awstralia.Am fwy o wybodaeth a chymorth am ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol cliciwch ar y dolenni isod

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Gallwch chi gysylltu â Childline unrhywbryd, i siarad am unrhywbeth sy'n eich poeni – mae'n hollol gyfrinachol. Yn y linc yma, byddwch chi'n ffeindio gwybodaeth am sut i aros yn saff ar-lein.

 • thinkuknow.co.uk

  thinkuknow.co.uk

  Mae Think U Know yn wefan sydd wedi cael ei greu yn arbennig i blant a phobl ifanc. Mae rhannau gwahanol o'r wefan i bob oedran, yn dangos sut i gadw'n saff ar-lein, a lle i droi os ydych chi'n cael unrhyw broblem dros y wê.

 • schoolbeat.org

  schoolbeat.org

  Mae Schoolbeat yn wefan sy'n rhoi gwybodaeth i blant, rhieni ag athrawon am sut i gadw'n ddiogel ym mhob math o sefyllfaoedd. Mae'r wefan yn cael ei redeg gan swyddogion heddlu sy'n ymweld ag ysgolion yn aml.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae Need 2 Know yn wefan sydd yn cynnwys pob math o gyngor. Yn y linc yma, mae gwybodaeth am bob math o fwlio (gan gynnwys bwlio ar-lein), a sut i ddelio gyda'r sefyllfa.

 • stopcyberbullying.org

  stopcyberbullying.org

  Mae 'Stop Cyber Bullying' yn wefan sy'n esbonio beth yw bwlio ar y we, a beth i wneud os ydych chi wedi cael profiad ohono.

 • bullying.co.uk

  bullying.co.uk

  'bullying.co.uk' offer help and advice to anyone who's experiencing bullying. In this link, there's information and advice about cyberbullying.

 • nspcc.org.uk

  nspcc.org.uk

  Mae NSPCC yn elusen sydd yn gweithio i gadw plant yn ddiogel ym mhob sefyllfa. Yn y linc yma, gwelwch chi wybodaeth am sut i gadw'n saff ar gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter ac Instagram.

 • cybersmile.org

  cybersmile.org

  Mae 'Cybersmile' yn helpu plant a phobl ifanc sydd yn cael ei bwlio ar y wê. Mae llawer o wybodaeth a chyngor am bethau fel sextio, sut i fyhafio ar y wê a llawer mwy, ar ei gwefan.

 • childcomwales.org.uk

  childcomwales.org.uk

  Mae Comisiynydd Plant Cymru yn cynnig help i blant i wybod ei hawliau. Mae nhw hefyd yn cynnig cymorth a chyngor os ydych chi'n poeni am unrhywbeth. Trwy'r linc yma, wnewch chi ffeindio rhan o'i gwefan sydd yn rhoi cyngor am gadw'n ddiogel ar-lein.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?