S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Perthnasau

 • Perthnasau | Tips

  Perthnasau | Tips

  Mae pob teulu yn wahanol.– 'does dim un ffordd gywir i fod yn deulu. Os wyt yn byw 'da un rhiant neu ddau, ma gen ti frawd, neu lys- chwiorydd, neu fod dy "rhieni" yn briod, wedi ysgaru, gwahanu neu ail-briodi, neu dy fod yn byw gyda theulu maeth neu mewn cartre' gofal – Y teulu yw'r berthynas agosaf o dy amgylch, felly gwna'r mwyaf o'r berthynas yna

  Fflyrtian yn dy ddrysu? Mae yna arwyddion i dy helpu i wybod fod pethe'n mynd yn dda. Edrycha ar sut ma'r person arall yn mynegi ei hun yn gorfforol, ydynt yn gwenu lot, rhoi cysylltiad llygaid da (neu ambell waith, edrych i ffwrdd yn swil)?Mae rhain yn arwyddion da. Hefyd mae chwerthin ar dy jôcs, rhannu storiâu a dymuno gwario mwy o amser yn dy gwmni yn arwyddion da hefyd.

  'Does dim "amser cywir" i gael cariad. Mae'n rhywbeth sy'n digwydd pan ti'n barod iddo ddigwydd, pan mae'n teimlo'n iawn, a pan ti wedi cyfarfod y person iawn. 16 yw'r oedran cyfreithiol i gael rhyw ym Mhrydain, felly mae'n anghyfreithlon i gael rhyw cyn yr oedran yna.

  Un o'r pethau sy'n rhaid cofio am fod mewn perthynas, yw, nid yw popeth mynd i fod yn hapus ac yn llon o hyd. Mae hyn am fod pobl yn wahanol. Y peth pwysig yw gwybod sut i ddelio â'r amseroedd drwg, nid bod amseroedd drwg yn digwydd. Dyna pryd mae angen siarad a gwrando, ac yna gwrando mwy nes i'r ddau ohonoch weithio'ch ffordd trwy'r problemau. Ma gwybod sut i ddelio gyda'r gwahaniaethau sydd rhyngoch yn bwysig.

  Ma'r gallu i werthfawrogi'r person arall mewn perthynas yn beth iachus. Gwna'n siŵr dy fod yn diolch iddynt, boed yn gariad, rhiant, llysfam neu dad, brodyr a chwiorydd a.y.y.b pan maent yn gwneud rhywbeth meddylgar i chi. Cofiwch fod parch yn bwysig hefyd, cofiwch barchu eraill pob amser hyd yn oed ar adegau pan yr ydych yn grac gyda nhw.

 • Perthnasau | Oeddet ti'n gwybod?

  Perthnasau | Oeddet ti'n gwybod?

  Mae teuluoedd yn dod ym mhob lliw a llun – 'does dim un ffordd gywir i fod yn deulu. Os ydych yn byw 'da un rhiant neu ddau, gennych frodyr, neu llys- chwiorydd, neu bod eich "rhieni" yn briod, wedi ysgaru, gwahanu neu ail-briodi, neu eich bod yn byw gyda theulu maeth neu mewn cartre' gofal – eich teulu yw'r berthynas agosaf o'ch amgylch, felly gwnewch e y berthynas orau medrwch.

  Fflyrtian yn eich drysu? Mae yna arwyddion i'ch helpu i wybod fod pethe'n mynd yn dda. Astudiwch ieithwedd gorfforol y person, ydynt yn gogwyddo tuag atoch, gwenu lot, rhoi cysylltiad llygaid da ( neu ambell waith, edrych I ffwrdd yn swil)?Mae rhain yn arwyddion da. Hefyd mae chwerthin ar eich jôcs, rhannu storîau a dymuno treulio mwy o amser yn eich cwmni.

  'Does dim "amser cywir" i gael cariad. Mae'n rhywbeth chi'n wneud pan chi'n barod, mae'n teimlo'n iawn, a chi wedi cyfarfod y person iawn. Oedran caniatâd yn y D.U. yw 16, felly mae cyfathrach rywiol cyn hynny yn anghyfreithlon.

  Un o'r cyfrinachau mwyaf am berthynas yw eu bod bob amser yn cael amseroedd da a drwg – dim jest rhai da. Mae hyn gan fod pobl yn wahanol. Y peth pwysig yw gwybod sut i ddelio â'r amseroedd drwg, nid bod amseroedd drwg yn digwydd. Dyna pryd mae angen siarad a gwrando, ac yna gwrando mwy nes ichi weithio'ch ffordd trwy'r problemau. Gwybod sut i ddelio gyda'r gwahaniaethau rhyngoch yw un o'r pethe gore y medrwch wneud o fewn perthynas.

  Gwerthfawrogiad yw un o'r pethe mwyaf iachus mewn unrhyw fath o berthynas, tra bo dirmyg fel gwenwyn. Gwnewch yn siwr eich bod yn diolch i'ch cariad, mam(llys),tad(llys),chwaer (llys),brawd(llys) pan meant yn gwneud rhywbeth meddylgar i chi. A chofiwch eu trîn gyda pharch pob amser, hyd yn oed os ydych yn grac 'da nhw.Am fwy o wybodaeth a chymorth am Berthnasau cliciwch ar y dolenni isod

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae'r dudalen yma ar wefan Need 2 Know, yn rhoi help gyda pherthnasau gyda ffrindiau, gan gynnwys gwneud ffrindiau ar-lein, neu cwympo allan gyda ffrindiau agos.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma o wefan Childline yn mynd â chi at dudalen am ffrindiau. Sut mae bod yn ffrind da, beth i wneud os ydych chi wedi cwympo allan gyda'ch ffrind ag ati.

 • bbc.co.uk

  bbc.co.uk

  Mae BBC Radio 1 Advice yn rhoi help penodol i bobl ifanc gyda pethau sy'n berthnasol iddyn nhw. Yn y linc yma, mae help i unrhywun sydd yn cael trafferth gwneud ffrindiau.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Yn y rhan yma o wefan Childline, mae llawer o gyngor am sut i helpu'ch ffrindiau chi. Os ydyn nhw mewn sefyllfa anodd, sut allwch chi helpu? Mae gwybodaeth a fideos gall helpu ar y dudalen yma.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma i wefan Childline yn mynd â chi dudalen sydd am berthnasau. Gyda chyngor am bob math o bethau, o sextio i boeni am beth fydd mam a dad yn meddwl.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?