S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Iechyd

 • Iechyd | Tips

  Iechyd | Tips

  Does dim rhaid ymuno â champfa i gadw'n iach. Gall ymarfer corff fod yn hwylus ac mae nifer o ffyrdd i gadw'n heini; seiclo, nofio, cerdded neu chwarae unrhyw gêm – Mae'n bwysig i symud.

  Paid cymharu maint a siâp dy gorff gydag eraill o'r un oedran. Mae corff pawb yn wahanol. Os wyt yn poeni, cysyllta gyda meddyg teulu i gael y cyngor gorau.

  Os wyt yn poeni am eich dy iechyd, cer i drafod hyn trafodwch e gyda rhywun – gall cuddio pryderon iechyd eu gwneud yn waeth.

  Mae'n bwysig edrych ar ôl y corff, dysgwch i wrando ar dy gorff. Y fwyaf wyt ti'n gofalu ar ôl dy gorff gorau i gyd.

  'Does dim rhaid i fwyta'n dda ac ymarfer fod yn boendod. Bydda'n greadigol. Mae amrywiaeth o fwydydd da ar gael a nifer o ffyrdd hwylus i gadw'n heini.

 • Iechyd | Oeddet ti'n gwybod?

  Iechyd | Oeddet ti'n gwybod?

  Y peth gorau fedri di neud i gadw corff a meddwl iach, yw bwyta'n synhwyrol, gwneud ymarfer corff yn rheolaidd a chael digon o gwsg. Bydd hyn yn rhoi digon o egni i ti wynebu pob her mewn bywyd.

  Mae ysmygu'n eithriadol o ddrwg i'r ysgyfaint, felly mae'n bwysig osgoi ar bob cyfrif.

  Gwna'n siŵr dy fod yn bwyta digon o ffrwythau, llysiau a charbohydradau sy'n uchel mewn ffibr, cigoedd sy'n uchel mewn protein ( oni bai dy fod yn llysieuwr), a chynnyrch llaeth – ceisia gyfyngu ar fwydydd sy'n rhy hallt a llawn braster a siwgr. Wrth gwrs, mae'n iawn i fwynhau danteithion o dro i dro, ond sicrha mai bwydydd da yw'r hyn wyt ti'n ei fwyta ar y cyfan.

  Mae brecwast da yn hanfodol: mae'n dy baratoi ar gyfer gweddill y dydd, felly sicrha dy fod yn ei fwyta. Cymera amser i fwyta'n iawn.

  Sicrha dy fod yn gwario digon o amser yn yr awyr iach. Mae treulio amser ym myd natur yn dda iawn yn feddyliol a chorfforol, mae'n gallu ymestyn dy greadigrwydd ac yn gallu gwella dy hwyliau.Am fwy o wybodaeth a chymorth am eich Iechyd cliciwch ar y dolenni isod

 • teenshealth.org

  teenshealth.org

  Mae'r linc yma i ran o wefan Teens Health, sydd yn helpu' chi ddeall y newidiadau sydd yn digwydd yn eich corff yn ystod y glasoed, a bod pawb yn newid ar adegau gwahanol.

 • need2know.co.uk

  need2know.co.uk

  Mae Need 2 Know yn wefan sydd yn cynnwys pob math o gyngor. Yn y linc yma, mae gwybodaeth am bob math o fwlio (gan gynnwys bwlio ar-lein), a sut i ddelio gyda'r sefyllfa.

 • stem4.org.uk

  stem4.org.uk

  Mae Stem4 yn elusen arbennig i blant ifanc sydd yn delio gyda afiechyd meddwl. Ar y dudalen yma, mae anrhefnau-bwyta yn cael ei trafod, gyda gwybodaeth am sut i adnabod anrhefn bwyta, a ble i droi os ydych chi'n dioddef ohono.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r rhan yma o wefan Childline yn cynnwys gwybodaeth am sylweddau fel alcohol a chyffuriau, a'r effaith mae nhw'n cael ar ein cyrff.

 • childline.org.uk

  childline.org.uk

  Mae'r linc yma'n mynd a chi at wefan Childline

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?