S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Tatws Hasselback

Tatws Hasselback

Cynhwysion

 • 6 Tysen maint canolig
 • Menyn
 • 2 Llwy fwrdd o olew
 • Halen a phupur

Dull

 1. Golchwch a sychwch y tatws cyn eu torri.
 2. Yn defnyddio cyllell finiog, torrwch y tatws i drwch 3mm ar ei hyd.
 3. Ailadroddwch gyda gweddill y tatws.
 4. Mewn sosban fawr dros wres canolig, toddwch y menyn a'r olew cyn gosod y tatws ynddo.
 5. Gwnewch yn siŵr bod y tatws yn cael eu gorchuddio gyda'r menyn a'r olew.
 6. Twymwch y ffwrn i 200˚C, gosodwch y tatws ar hambwrdd pobi a'u rhoi yn y ffwrn i bobi am 45-60 munud.
 7. I'w gweini yn syth.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?