S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Croquetas Caws Pob gyda Siytni Llugaeron

Croquetas Caws Pob gyda Siytni Llugaeron

Cynhwysion

 • 60g Menyn heb ei halltu
 • 60g Blawd
 • 300ml Llaeth cynnes
 • 150ml Cwrw
 • Halen a phupur
 • 1 Llwy fwrdd o Fwstard Dijon
 • 1-2 Llwy fwrdd o Saws Worcestershire
 • 1 Melyn wy
 • 150g Caws Cheddar Cryf
 • 2 Llwy fwrdd o Gennin Syfi ffres
 • 2 Wy
 • 150g Briwsion bara Panko
 • 25g Caws parmesan
 • 1 Litr o olew

Cynhwysion y Siytni

 • 450g Llugaeron - ffres neu wedi rhewi
 • 1 Winwnsyn coch
 • 350g Siwgr brown
 • 425ml o Finegr seidr
 • 1 Llwy de o halen
 • 30g Sinsir ffres wedi gratio
 • 75g Syltanas
 • 2 Brigyn Sinamon
 • ½ Llwy fwrdd o glofs
 • Sudd a chroen 1 lemwn
 • Sudd a chroen 1 oren

Dull

 1. Ar gyfer y siytni, rhowch yr holl gynhwysion mewn sosban fawr a dewch at bwynt berwi cyn troi'r gwres i lawr.
 2. Gadewch i fudferwi am 45-55 munud neu nes bod y siytni wedi tewhau a'r ffrwythau wedi meddalu.
 3. Arllwyswch i mewn i jariau neu gadewch i oeri i'w weini gyda'r croquetas.
 4. Mae'n hyfryd gyda chig oer a chaws.
 5. Ar gyfer y croquetas, toddwch fenyn mewn sosban dros wres canolig cyn ychwanegu'r blawd i ffurfio past trwchus.
 6. Ychwanegwch y cwrw a'r llaeth yn araf.
 7. Ychwanegwch y mwstard i mewn i'r gymysgedd gyda'r saws Worcestershire, caws cheddar, melyn wy a'r cennin syfi.
 8. Blaswch cyn ychwanegu halen a phupur os oes angen.
 9. Arllwyswch i mewn i fowlen a'i orchuddio gyda cling film.
 10. Gadewch i oeri.
 11. Curwch yr wyau.
 12. Mewn powlen arall, rhowch y briwsion bara a'r parmesan wedi gratio.
 13. I siapio'r croquetas, gorchuddiwch eich dwylo gyda blawd a rhowch faint llwy fwrdd gorlawn o'r gymysgedd yn eich dwylo.
 14. Rholiwch i siâp silindr.
 15. Trochwch yn yr wy wedi curo a'r briwsion bara.
 16. Twymwch yr olew i 180C a ffriwch y croquetas yn sypiau.
 17. Draeniwch unrhyw olew sy'n weddill.
 18. I'w gweini yn gynnes gyda'r siytni llugaeron.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?