S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Pryd o Sêr

A fydd gwres y gegin yn ormod i wyth wyneb adnabyddus?

Mewn padell, cymysgwch lond llaw o enwogion Cymraeg, lwy fwrdd o waith caled a litr o ysbryd cystadleuol. Gadewch i'r gymysgedd chwysu am bum wythnos a be' gewch chi? Pryd o Sêr, wrth gwrs!

Mae cystadleuaeth goginio S4C, Pryd o Sêr, yn dychwelyd nos Sul, 22 Ionawr am 7.30.

Os hoffech roi arian i'r Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru sy'n cael ei gynnwys yn y rhaglen, ebostiwch welshrugbycharitabletrust@gmail.com

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?