S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cofrestr Diddordebau

Mae Aelodau Awdurdod S4C wedi datgan y diddordebau canlynol:

Huw Jones (Cadeirydd)

Diddordebau Busnes Cyffredinol:

 • Cadeirydd - Portmeirion Cyf.
Diddordebau mewn cyrff eraill
 • Ymddiriedolwr ac Is-Gadeirydd - Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.
 • Ymddiriedolwr, y Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS)
 • Aelod, Bwrdd Ymgynghorol y Celfyddydau ar gyfer Pontio, Prifysgol Bangor
Materion i'w nodi
 • Rwy'n derbyn pensiwn o gronfa bensiwn Ofcom/ITC/S4C. Os bydd materion sy'n ymwneud â chyfraniadau S4C i'r gronfa hon yn dod gerbron yr Awdurdod, byddaf yn datgan diddordeb ac yn absenoli fy hun o'r drafodaeth.
 • Perchennog rhai hawlfreintiau cerddorol.

Hugh Hesketh Evans

Swydd: Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych a Ffermwr

Diddordebau Busnes Cyffredinol:
 • HH & EM Evans – partneriaeth busnes y fferm
Diddordebau mewn cyrff eraill:
 • Arweinydd Cymdeithas Annibynnol Cynghorwyr Cymru
 • Is-Gadeirydd Pwyllgor Archwilio WLGA
 • Ymddiriedolwr elusen Garth Groes
 • Aelod o Gyngor Cymuned Llanelidan
Materion i'w Nodi:
 • Cefnder i Carys Evans, Adran Dadansoddi S4C

Siân Lewis

Swydd: Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru

Diddordebau Busnes Cyffredinol:

 • Aelod o Bwyllgor Cwlwm Busnes Caerdydd

Diddordebau mewn cyrff eraill:

 • Aelod o Fwrdd Cwvys

Materion i'w nodi:

 • Chwaer yn gweithio i'r cyfryngau Cymraeg a Saesneg ac yn berchen ar Gwmni Cynyrchiadau Twts.
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?