S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Cofrestr Diddordebau

Mae Aelodau Awdurdod S4C wedi datgan y diddordebau canlynol:

Huw Jones (Cadeirydd)

Diddordebau Busnes Cyffredinol:

 • Cadeirydd - Portmeirion Cyf.
Diddordebau mewn cyrff eraill
 • Ymddiriedolwr ac Is-Gadeirydd - Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn.
 • Ymddiriedolwr, y Gymdeithas Deledu Frenhinol (RTS)
 • Aelod, Bwrdd Ymgynghorol y Celfyddydau ar gyfer Pontio, Prifysgol Bangor
Materion i'w nodi
 • Rwy'n derbyn pensiwn o gronfa bensiwn Ofcom/ITC/S4C. Os bydd materion sy'n ymwneud â chyfraniadau S4C i'r gronfa hon yn dod gerbron yr Awdurdod, byddaf yn datgan diddordeb ac yn absenoli fy hun o'r drafodaeth.
 • Perchennog rhai hawlfreintiau cerddorol.

John Davies

Swydd: Aelod o Gyngor Sir Benfro , Ffermwr a Chadeirydd Bwrdd Rheoli Cymdeithas Frenhinol Amaethyddol Cymru.

Diddordebau Busnes Cyffredinol:
 • Rheolwr - Gyfarwyddwr Cwmbetws Cyf.
Diddordebau mewn Cyrff Eraill:
 • Cyfarwyddwr Cwmbetws Cyf.
 • Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
 • Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cofebion Gweithwyr Diwydiant Ynni Sir Benfro
 • Cadeirydd Elusen Tir Dewi
 • Cyn-Arweinydd Cyngor Sir Benfro.
 • Cyn-Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.
Materion i'w nodi:
 • Y mae gennyf nith sydd yn cael ei chyflogi gan gwmnïau cynhyrchu Tinopolis; Mari Grug yn cyflwyno 'Heno a Prynhawn Da.
 • Mae gan Gymdeithas Frenhinol Amaethyddol Cymru gytundeb blynyddol gydag S4C i ddarlledu Y Sioe Fawr a'r Sioe Aeaf.
 • Rwyf yn derbyn ffi ail ddarlledu fel actor yng nghynhyrchiad S4C Tan ar y Comin (1993)

Yr Athro Emeritws Elan Closs Stephens CBE

Diddordebau mewn Cwmnïau neu Gyrff sy'n weithredol o fewn y diwydiant teledu:

 • Ymddiriedolaeth y BBC – Aelod dros Gymru (11/10 – 10/14).
Diddordebau mewn cyrff eraill:
 • Llywodraeth Cymru – Aelod Anweithredol, Bwrdd Llywodraeth Cymru, Cadeirydd Llywodraethiant Gorfforaethol.
 • Imax Waterloo – Cyfarwyddwr Anweithredol, ar ran y British Film Institute.
 • Prifysgol Aberystwyth – Athro Emeritws, Adran Theatr, Ffilm ac Astudiaethau Teledu (ymddeolodd yn 2011).
 • Uchel Siryf Dyfed (Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro) 2012-13.
 • Aelod o'r Academi
 • Aelod o Fwrdd Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.
Materion i'w nodi:
 • Mae fy mab, Wil Stephens yn gyfarwyddwr a chyfranddalwr Cube Interactive Limited, yn gyfarwyddwr a chyfranddalwyr Cardiff Interleaved Spectrum Limited ac yn gyfranddaliwr yn Boxee Inc.

Hugh Hesketh Evans

Swydd: Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych a Ffermwr

Diddordebau Busnes Cyffredinol:
 • HH & EM Evans – partneriaeth busnes y fferm
Diddordebau mewn cyrff eraill:
 • Arweinydd Cymdeithas Annibynnol Cynghorwyr Cymru
 • Is-Gadeirydd Pwyllgor Archwilio WLGA
 • Ymddiriedolwr elusen Garth Groes
 • Aelod o Gyngor Cymuned Llanelidan
Materion i'w Nodi:
 • Cefnder i Carys Evans, Adran Dadansoddi S4C

Siân Lewis

Swydd: Prif Weithredwr Menter Caerdydd

Diddordebau Busnes Cyffredinol:
 • Aelod o Bwyllgor Cwlwm Busnes Caerdydd
Diddordebau mewn cyrff eraill:
 • Cadeirydd Fforwm Iaith Caerdydd
Materion i'w nodi:
 • Chwaer yn gweithio llawer iawn i BBC Llundain ond ar hyn o bryd yn gweithio i Boomerang ac wedi gweithio i Gwmni Da yn ystod y 18 mis diwethaf.

Guto Harri

Swydd: Rheolwr Gyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol, Liberty Global

Diddordebau mewn Cwmnïau neu Gyrff sy'n weithredol o fewn y diwydiant teledu:
 • Liberty Global
Diddordebau mewn cyrff eraill:
 • Gwyl y Gelli – aelod o'r bwrdd
 • Tenovus Llundain – bwriadu ildio hwnnw
 • RNLI – criw gwirfoddol
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?