S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Adroddiad Blynyddol 2003

Mae Adroddiad Blynyddol S4C yn disgrifio prif weithgareddau a chyflawniadau S4C yn ystod y flwyddyn 2003.

Mae'n cynrychioli elfen bwysig o ymrwymiad S4C i fod yn agored â'i gwylwyr ac i fod yn atebol am y cyllid cyhoeddus a dderbynia i gynorthwyo'r gwasanaethau teledu Cymraeg.

Rydym yn awyddus i dderbyn unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych ynglyn â'r Adroddiad Blynyddol. Y cyfeiriad ar gyfer unrhyw ymholiadau yw:

Mr Phil Williams,

Ysgrifennydd yr Awdurdod,

S4C,Parc Tŷ Glas,

Llanisien,

Caerdydd

CF14 5DU

E-Bost: phil.williams@s4c.co.uk

Adroddiad Blynyddol 2003 (Mewn 5 rhan)

Datganiad Ariannol 2003 (Mewn 3 Rhan)

Gellir cael copïau caled o'r Adroddiad Blynyddol oddi wrth:

Gwifren Gwylwyr S4C,

Parc Ty Glas,

Llanisien,

Caerdydd

CF14 5DU

Rhif ffôn: 0870 600 4141

Rhif ffacs: 029 20741457

E-bost: gwifren@s4c.co.uk

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?