S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Amdanom ni

Cysylltu ag S4C

Mae sawl ffordd y gallwch chi gysylltu ag S4C

Gallwch gysylltu drwy lenwi'r ffurflen yma neu drwy e-bostio ni gwifren@s4c.cymru

Pencadlys S4C

Canolfan S4C Yr Egin

Carmarthen

SA31 3EQ

Swyddfa Caerdydd

S4C

Parc Tŷ Glas

Llanisien

Caerdydd

CF14 5DU

Swyddfa Caernarfon

S4C

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1TH

Ffonio ni

Gwifren Gwylwyr: 0370 600 4141

Fydd galwadau ddim yn costio mwy na galwad gyfradd genedlaethol i rifau 01 neu 02.

Gyrrwch neges

Twitter: @S4C

Facebook: facebook.com/S4C

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?