S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Apêl Affrica DEC

Ffoniwch 0370 60 60 610

I roi pum punt tecstiwch HELP i 70000. Mae negeseuon testun yn costio pum punt a fydd y swm cyfan yn mynd i Apêl Argyfwng Dwyrain Affrica. Mae'n rhaid eich bod yn 16 oed neu'n hŷn a chofiwch ofyn am ganiatâd y talwyr biliau. Ar gyfer telerau ac amodau llawn ewch i DEC.org.uk.

Dyma'r url ar gyfer yr Apêl sydd ar wefan y DEC:

www.dec.org.uk/appeals

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?