S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Gŵyl Cerdd Dant

Sain cerdd dant gorau Cymru ar S4C.

Mae Trystan Ellis-Morris yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd i gyflwyno'r Ŵyl Cerdd Dant ar S4C a hynny am y chweched flwyddyn yn olynol. Bydd S4C yn darlledu o Gŵyl Cerdd Dant Porthcawl a'r Fro 2015 ddydd Sadwrn, 14 Tachwedd, ac yn ôl Trystan mae'r ŵyl fel aduniad blynyddol rhwng ffrindiau agos.

Yn ymuno ag o eleni i gyflwyno bydd dau gyflwynydd arall sydd wedi hen arfer â chyflwyno. Bydd Nia Roberts yn llywio'r cyfan yn y stiwdio a Morgan Jones yn sylwebu ar y holl gystadlu. Bydd S4C yn darlledu yn ystod y prynhawn, a bydd modd ail ymuno am 8.00 ar gyfer cystadlaethau'r hwyr.

Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn enwog Porthcawl, adeilad a oedd arfer bod yn gartref i Eisteddfod y Glowyr - a bydd croeso twymgalon i'r digwyddiad yn ardal Bro Ogwr.

Mae Trystan yn edrych ymlaen i fod yn rhan o ŵyl sydd mor bwysig iddo. Uchafbwynt yr ŵyl i Trystan yw cystadleuaeth y triawdau neu bedwarawdau. Mae'n hoff o gystadlaethau'r corau cerdd dant a'r partïon cerdd dant hefyd, oherwydd bod 'na dipyn o gythraul canu rhwng y cystadleuwyr. Ond yr hyn sy'n codi calon Trystan yw diddordeb pobl ifanc yn yr hen draddodiadau.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?