S4C
Dewisiadau

Cynnwys

David Knight i ddychwelyd i Bencampwriaeth y Byd

David Knight

Mae Pencampwr y Byd a Phrydain droeon, David Knight am ddychwelyd i encampwriaeth Endiwro'r Byd i gystadlu yn nosbarth E2 ar ei KTM 450 EXC yn Saint-Hubert, Gwlad Belg ar Orffennaf 11-12. Fe ddechreuodd y tymor yn cystadlu ym Mhencampwriaeth FIM SuperEndiwro cyn cipio Pencampwriaeth Eithafol ACU Prydain. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r gwr o Ynys Manaw wedi dioddef o feirws sydd wedi effeithio'i ffitrwydd.

Gyda'r gwr 37 oed yn ol, mae Knighter yn awyddus I gystadlu gymaint ag sy'n bosibl er mwyn profi ei EXC newydd ym Mhencampwriaeth Endiwro Gwlad Belg cyn symud ymlaen I Saint-Hubert.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?